تحليل جامعه شناختی تاثير استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

مقاله تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی یک پژوهش در موضوع تأثیر فضای مجازی بر افراد است. این مقاله شامل 34 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

 • چکیده
 • مقدمه و بیان مسأله
 • مروری بر پژوهش‌های پیشین
 • مبانی نظری
 • روش پژوهش
 • مفاهیم و متغیرهای پژوهش
  • متغیر مستقل
  • متغیر وابسته
  • روایی و پایایی
 • یافته‌های پژوهش
 • تحلیل استنباطی
 • نتیجه مقاله تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

فهرست جداول مقاله تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

 • جدول 1 – محدوده‌ی جغرافیایی مناطق 11 گانه‌ی نمونه‌ی پژوهش و تعیین حجم نمونه‌ی هر منطقه
 • جدول 2 – ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسش‌نامه
 • جدول 3 – توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب سن اعضای خانواده
 • جدول 4 – شاخص میزان استفاده از فضای مجازی
 • جدول 5 – شاخص فرهنگ شفاهی
 • جدول 6 – کمیت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران، والدین و فرزندان
 • جدول 7 – کیفیت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران، والدین و فرزندان
 • جدول 8 – کمیت استفاده از فضای مجازی بر ادبیات شفاهی همسران، والدین و فرزندان
 • جدول 9 – کیفیت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی همسران، والدین و فرزندان
 • جدول 10 – برآوردهای استاندارد و غیراستاندارد در سطح استنباطی برای بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی خانواده

فهرست الگوهای مقاله تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

 • الگوی 1 – الگوی معادله‌ی ساختاری برای تعیین مقدار تأثیر استفاده از فضای مجازی بر تعامل و ادبیات شفاهی خانواده

چکیده مقاله تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

کم رنگ شدن روابط عاطفی درون خانواده اعم از روابط بین همسران، والدین و فرزندان و تحلیل رفتن فضای تعاملی بین آنها نشان‌دهنده از بین رفتن بسیاری از پیوندهای سنتی گذشته در انسان‌های عصر جدید است. یکی از دلایل اصلی بروز این مساله، فناوری‌های ارتباطات است که تغییرات گسترده‌ای را مانند هر دگرگونی ناشی از فناوری سبب شده است. امروزه نشانه‌های کمتری از خانواده‌هایی می‌یابیم که ساعاتی از روز را با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

با توجه به اهمیت این مساله، در این پژوهش، تأثیر فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی افراد در خانواده‌ها بررسی شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بهره‌گیری از پرسش‌نامه محقق ساخته، با تکیه بر نظریه‌های حوزه ارتباطات، خانواده و دو جهانی شدن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، خانواده‌های با فرزند بالاتر از 15 سال شهر اصفهان هستند.

مروری بر پژوهش‌های پیشین

در پژوهش گنجی با عنوان بررسی الگوی کاربران اینترنت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، در سال 1385 الگوی کاربران اینترنت در ایران بررسی شده است. این پژوهش نشان می‌دهد با افزایش محدودیت ارتباطات اجتماعی، افراد به بهره‌گیری از الگوی ارتباطی اینترنت تمایل بیشتری نشان می‌دهند. پیوند اجتماعی نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. به‌عبارت‌دیگر، کسانی که به دلایل مختلف، پیوند اجتماعی قوی‌تری دارند،‌ به بهره‌گیری از الگوی ارتباطی اینترنت، به‌ویژه الگوی ارتباطی نامناسب و ناهنجار، تمایل کمتری خواهند یافت.

عواملی مانند دلبستگی به دیگران و افراد پیرامون؛ تعهدات گوناگون مانند تعهد نسبت به خانواده، شغل، دوستان و…؛ درگیری‌ها و مشغولیت‌های مختلف مانند مشارکت مداوم در فعالیت‌های زندگی، کار، خانواده، و…؛ باورها؛ ارزش‌ها و اصول اخلاقی در این زمینه تأثیر اساسی دارد (گنجی، 1385: 152-146).

مبانی نظری تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

ابتدا برای درک بهتر مفاهیم به‌کاررفته در این پژوهش، دو مفهوم فضای مجازی و فرهنگ شفاهی را شناسایی می‌کنیم. معنای لغوی فضای مجازی عبارت است از «فضای قابل هدایت» که به معنای هدایت‌کردن و سکان‌داری کشتی است. کیزا فضای سایبرنتیک را محیط بر ساخته از اطلاعات نامرئی -اطلاعاتی که اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد- می‌داند (Kizza, 1998: 131). فضای مجازی درواقع نامی است که تعداد زیادی از کاربردهای امروز فناوری‌های جدید ارتباطی را دربرمی‌‌گیرد. این نام را نخستین‌بار ویلیام گیبسون در رمان نورومانسر (1984) ابداع کرد (هولمز، 1384). به باور کاستلز فضای مجازی، مکان نیست، دالان و راهرویی بین مکان‌ها است.

شما درحالی‌که در محل خودتان اقامت دارید، در فضای مجازی، گردش و مردمی را ملاقات می‌کنید که در مکان‌های دیگری زندگی می‌کنند؛ اما با استفاده از فضای مجازی در جهان ذهنی خودتان هستید؛ بنابراین، فضای مجازی نوعی فرافضا و فضای ذهن است. فضایی که ما هر روز در آن دست به عمل می‌زنیم و با مردم، اندیشه‌ها، مکان‌ها و زمان‌هایی دیگر ملاقات می‌کنیم (کاستلز واینس، 1384: 47).

به‌عبارت‌دیگر، فضای سایبر در معنا به مجموعه‌ای از ارتباطات درونی انسان‌ها با کامپیوتر و وسایل مخابراتی، بدون درنظرگرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می‌شود. فضای مجازی مجموعه‌ای از سخت‌افزار و تعاریف نمادین است که شبکه‌ای از عقاید و باورها را در قالب دادوستد بین افراد منتقل می‌کنند.

تحلیل استنباطی

پژوهش حاضر 4 فرضیه دارد و برای بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده از آزمون‌های مختلفی استفاده شده است.

در فرضیه‌ی اول پژوهش، تأثیر کمیت استفاده از فضای مجازی بر ارتباط شفاهی اعضای خانواده بررسی شده است؛ به‌طوری‌که هرچه میزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی بیشتر باشد، احتمال کمترشدن ارتباط شفاهی بین همسران، والدین و فرزندان وجود دارد و برعکس. برای این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کرده‌ایم.

نتیجه مقاله تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی

امروزه با استفاده از اینترنت، بهره‌گیری اطلاعات زیاد در کمترین زمان و برقراری ارتباط گفتاری، نوشتاری و دیداری با هزینه‌ای نسبتاً کم امکان‌پذیر شده است. افراد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مجازی جذب شده‌اند و این نفوذ و گستردگی، شبکه‌های اجتماعی مجازی را به بخشی از زندگی روزمره‌ی افراد تبدیل کرده است؛ حتی اگر این عضویت به معنی فعال‌بودن این کاربران نباشد، دگرگونی در تعاملات و زندگی آنها را موجب می‌شود. عصر جدید، عصر ارتباطات انسانی است و ابعاد گوناگونی را دربرمی‌گیرد. در خانواده‌ها افراد با دورهمی‌های خانوادگی و برقراری ارتباطات شفاهی، احساس «بودن» و حضور در جمع می‌کنند که برای افراد بسیار خوشایند است.

بدین‌ترتیب هر فرد نشان می‌دهد به کدام جمع خانوادگی تعلق دارد و چگونه در مسائل، مشکلات، شادی‌ها و غم‌های آنها سهیم است. با حضور وسایل ارتباط جمعی به‌خصوص در جوامع جدید – که ارتباطات مجازی بیشتر شده است – با افرادی برخورد می‌کنیم که در انبوه وسیع شهر و با کاستی روابط سنتی در انزوا و فردیت بی‌سابقه‌ای به سر می‌برند.

کلیدواژه ها

فضای مجازی – فضای مجازی چیست – فضای مجازی و فرهنگ – فضای مجازی و فرهنگ سازی – تاثیر فضای مجازی بر هویت فرهنگی و اجتماعی – فضای مجازی و خانواده ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحليل جامعه شناختی تاثير استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :