مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

مقاله مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی یک پژوهش در موضوع اهمیت نقش قاضی در دادرسی عادلانه مالیاتی است. این مقاله شامل 11 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی برای شما مفید واقع شود. فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی

 • چکیده
 • مقدمه
 • نقش قاضی در استقرار اصول دادرسی مالیاتی
  • حاکمیت قانون
  • حق دادخواهی
  • اصل استقلال و بیطرفی
  • اصل برابری
  • اصل برائت در دادرسی مالیاتی
  • اصل توجه به دلائل و مستندات
 • بررسی نواقص و ابهامات دادرسی مالیاتی
 • نتیجه گیری نهایی

مقدمه مقاله مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی

دادرسی مالیاتی بر مبنای عدل و انصاف همواره ذهن حاکمان، دولت‌ها و مردم را از دیرباز به خود مشغول داشته است در کشور ما نیز دادرسی مالیاتی سابقه ای طولانی دارد بطوری که در اولین دوره مجلس شورای ملی و در سال 1286 شمسی مطابق با اصل 27 قانون اساسی مشروطه “دیوان دعاوی مالیه” (از محاکم چهارگانه) تصویب شد و در مجلس سوم با تصویب ماده 30 قانون جوزای 1294 و با تاسیس اداره “محاکمات مالیه” با این عبارت که “رسیدگی تخلفاتی که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه ” داشتند می پرداخت، متوجه می شویم که درآن دوران توجه به عدالت در اعمال حاکمیت مالیاتی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس ملی وقت بوده است.

حاکمیت قانون

هیئت‌های حل اختلاف مراجع شبه قضایی دارای صلاحیت ترافعی هستند که به موجب قوانین مختلف در خارج از محاکم دادگستری مرتبط با سازمان امور مالیاتی تشکیل شده اند در ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم جایگاه هیئت‌ها و اعضای آن تبیین و تعریف شده است.

با نگاهی عمیقتر و ریشه ای و بویژه توجه به اصول 34، 156، 158 و 159 قانون اساسی کشور متوجه میشویم که قانونگذار تکلیف اصول فوق را در حوزه عدالت مالیاتی و رسیدگی به تظلمات و شکایات از طریق تشکیل هیئت‌های شبه قضایی حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی عادلانه ومنصفانه مطابق با منویات قانون اساسی و نهایتاً اصدار رای تعیین نموده است و برای دیوان محترم عدالت اداری کشور وظیفه نظارتی بر اعمالمتصدیان دادرسی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را قائل شده است.

برای اطمینان از رعایت اصول قانون گذاری یادشده، یک عضو قاضی از دستگاه قضایی را به عنوان دادرس یا سرداور در آن در نظر گرفته است تا علاوه براطمینان از اجرای صحیح قانون اساسی و سایر قوانین پایه ای از اجرای اصول 61 و 156 قانون اساسی کشور به واسطه حضور قاضی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اطمینان حاصل کند.

حق دادخواهی

حق دادخواهی برابر با اصل 34 قانون اساسی کشور “دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نمایند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.”

همچنین در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی درسطح جهانی به این حق ریشه ای و بنیادی انسان‌ها تاکید شده است. قانون مالیات‌های مستقیم نیز در مواد 216، 238، 239، 247، 251 مکرر و 256 آن به وضوح بر حق دادخواهی مودیان مالیاتی تاکید دارد.

اصل استقلال و بیطرفی

برابر با اصول مسلم حقوق و تصریح در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه مرجع قضایی و شبه قضایی میبایست بر روی استقلال و بیطرفی خود حساسیتی ویژه داشته باشد تا اصل 57 قانون اساسی و بویژه آنجا که به استقلال قوا از یکدیگر تاکید دارد محقق گردد.

در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، عضو نماینده سازمان امور مالیاتی وابسته به قوه مجریه است و قاضی شاغل یا بازنشسته نماینده قوه قضاییه می باشد. بنابراین متوجه میشویم که قانونگذار در ترکیب هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اصل استفلال و بیطرفی با رویکرد تفکیک قوا را با حساسیت خاصی دنبال میکرده است و در کنار آن با وضع اصل 171 قانون اساسی، ” هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. ”

اصل برابری

هیئت‌های حل اختلاف از آنجا که نهادی شبه قضایی هستند باید بر اصل برابری بین مودیان در آراء صادره شان مقید باشند.

اما گاهی مشاهده می‌شود که در خصوص مودیانی با شرایط یکسان آراء متفاوتی صادر گردیده است و مهمتر آنکه برخی از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری را به دیگر پرونده های مشابه تسری نمیدهند و به درخواست مودیان که با ارائه اسنادی از آراء دیگر هیئت‌ها یا دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای برابر دارند توجهی نمیکنند.

اصل برائت در دادرسی مالیاتی

در نظام مالیاتی کشور مودیان به منظور تعیین مالیات با تنظیم اظهارنامه و دفاتر قانونی درآمد خود را اظهار می نمایند. در موارد پرشمار و متعددی این خود اظهاری توسط ممیزان مالیاتی مردود اعلام شده و و درآمد مشمول مالیات از شیوه های علی الراس توسط ممیزان محاسبه می گردد.

در بسیاری از موارد این مردود کردن دفاتر و محاسبه از شیوه علی الراس بدون استناد و اتکا به دلایل کافی انجام میپذیرد.

در حالی که مطابق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و در خود قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده 237 بر آن تأکید شده است که ” برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد.

امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.

بررسی نواقص و ابهامات دادرسی مالیاتی

همانطور که پیشتر گفته شد هیئت حل اختلاف برابر با ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم از سه عضو تشکیل شده است که یکی نماینده سازمان امورمالیاتی، دیگری نماینده مودی در حِرفَ گوناگون و عضو سوم قاضی شاغل و بازنشسته می باشد.

از آنجا که آراء صادره هیئت‌ها در صورت وجود هر سه نفر رسمیت می یابد و با رای اکثریت قطعیت پیدا میکند حق الزحمه قضات عضو و نمایندگان مودی توسط سازمان امور مالیاتی یعنی دیگر عضو هیئت پرداخت می گردد.

در اینجا به نظر می رسد قانون نیاز به اصلاح دارد چراکه پرداخت حق الزحمه دو عضو توسط عضو دیگر ضمن اینکه در تقابل با اصول پایه ای دادرسی و مبانی حقوقی قراردارد اصل بی طرفی آنها را نیز نزد عامه مردم به چالش می کشد.

اما به نظر نگارنده دستکم از قضات محترم عضو به واسطه شأن و منزلت جایگاه قاضی و دستگاه قضا انتظار می رود با حساسیت ویژه ای بر حفظ استقلال خود و دقت نظر در آراء صادره این شائبه مخرب را از دامان خود و شان قاضی دور نمایند.

کلیدواژه ها

مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی – دادرسی مالیاتی چیست – دادرسی مالیاتی – دادرسی مالیاتی جدید – دادرسی مالیاتی مقاله – دادرسی مالیاتی ایران – قاضی مالیاتی – دانلود مقاله حقوقی – دانلود مقاله حقوق – دانلود مقاله حقوقی word – دانلود مقاله حقوق تجارت – دانلود مقاله حقوق کار – دانلود مقاله دادرسی مالیاتی – مقاله مالیاتی – مقاله مالیاتی ورد – مقاله حسابداری مالیاتی – مقاله حسابرسی مالیاتی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئولیت قضات در دادرسی مالیاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته:

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :