رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

مقاله“رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ” یک پژوهش در موضوع رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی است.این مقاله دارای 14 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است.

امیدواریم مقاله رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان برای شما مفید واقع شود.فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

 • چکیده
 • مقدمه
 • روش شناسی
 • یافته ها 
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

فهرست جداول و تصاویر

 • رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان
 • تطبیق سوالات پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان
 • نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای خوش بینی تحصیلی،خودکارآمدی تحصیلی و مشغولیت
 • نتایج آزمون رگرسیون چند گانه برای پیش بینی مشغولیت تحصیلی
 • خلاصه تحلیل واریانس(  ANOVA) برای بررسی اثر متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک
 • ضرایب رگرسیون و بتا برای بررسی اثر متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک

چکیده مقاله رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان

روش پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر بودند که 299 (157 پسر و 142 دختر) نفر بصورت تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد داده ها از طریق ابزار پرسشنامه مشغولیت تحصیلی ، پرسشنامه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

روش شناسی

روش پژوهش حاضرتوصیفی از نوع همبستگی است که برای تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نمونه پژوهش 299 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر می‌باشد در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل می‌باشند و تعداد آنها 1200 نفر است.

یافته ها

برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش با توجه به ماهیت و نحوه تعامل متغیر ها با هم از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. یکی از پیش فرضهای اساسی در رگرسیون بررسی آماره دوربین واتسون می‌باشد .آماره دوربین واتسون بین0 تا 4 میباشد. اگر بین باقیمانده ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به 2 نزدیک باشد. اگر به صفر نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی مثبت و اگر به 4 نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی منفی میباشد.

خلاصه تحلیل واریانس(  ANOVA) برای بررسی اثر متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک

به منظور آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون به دست آمده از آزمون های F استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول (5) نشان داده شده است. در گام اول آزمون آماری F برای معنی داری این پیش بینی برابر با 136/395،  بوده که درسطح( 05/0 P) معنی دار می‌باشد. به عبارت دیگر خود کارآمدی تحصیلی پیش بینی کننده مشغولیت تحصیلی بوده است.

نتایج آزمون رگرسیون چند گانه برای پیش بینی مشغولیت تحصیلی

در گام اول ضریب تعیین بین دو متغیر خود کارآمدی تحصیلی و مشغولیت تحصیلی 75/0 بوده یعنی در واقع حدود 57 درصد از واریانس متغیر مشغولیت تحصیلی از روی خود کارآمدی تحصیلی تبیین می‌گردد . در گام دوم متغیر خوش بینی تحصیلی بعنوان متغیر دوم وارد معادله گردید که ضریب تعیین آن بصورت مشترک با متغیر خود کارآمدی تحصیلی 78/0  بوده یعنی این دو متغیر توام با هم حدود 62 درصد از واریانس متغیر مشغولیت تحصیلی را تبیین می‌نمایند. نتایج بدست آمده در جدول (4) مشاهده می‌گردد.

ضرایب رگرسیون و بتا برای بررسی اثر متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک

جدول (6) ضرایب رگرسیون، آزمون T در سطح معنی داری( 05/0 P) را نشان می‌دهد. ضرایب رگرسیون هریک از متغیرهای پیش بین یعنی خودکارآمدی تحصیلی و خوش بینی تحصیلی بیانگر آنند که هر دو متغیر می‌توانند واریانس متغیر مشغولیت تحصیلی را بصورت معنی دار تبیین و پیش بینی می‌کنند.

کلیدواژه ها

خوشبینی تحصیلی – آموزش خوش بینی تحصیلی – خودکارآمدی تحصیلی – خودکارآمدی تحصیلی مقاله – خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان – مشغولیت تحصیلی – مشغولیت تحصیلی دانش آموزان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه خوش بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :