دستورالعمل های ایمنی در کار ریخته گری

۴۴,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

مقاله زیر حاوی دستورالعمل های ایمنی در کار ریخته گری می باشد که دارای 45 صفحه بوده و در قالب فایل قابل ویرایش Word و فایل آماده چاپ PDF تهیه شده و برای دانلود در بانک پروژه قرار گرفته است.

فهرست مطالب مقاله دستورالعمل های ایمنی در کار ریخته گری

 • 1ـ دستور العمل استقرار پاتیل ذوب ارسالی از LP، روی برج پاتیل گردان
 • 2ـ دستور العمل اتتقال تاندیشکار به موقعیت ریخته گری
 • 3ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تیل به موقعیت ریخته گری
 • 4ـ دستورالعمل باز کردن دریچه کشویی و شروع ریخته گری
 • 5ـ دستورالعمل باز کردن استکانی پاتیل در شرایط اضطراری
 • 6ـ دستورالعمل دما و نمونه گیری
 • 7ـ دستورالعمل راه اندازی شاخه ها
 • 8ـ دستورالعمل آماده سازی قالبها
 • 9ـ دستورالعمل آماده سازی تاندیش
 • 10ـ دستورالعمل انتقال تاندیش مصرفی واحد ریخته گری به قسمت تعمیر تاندیش
 • 11ـ دستورالعمل انتقال تاندیش از قسمت تاندیش به واحد ریخته گری و استقرار آن روی تاندیش کار
 • 12ـ دستورالعمل تعویض قالب
 • 13ـ دستورالعمل انتقال اسکرابهای داخل ظرف ضایعات به بخش ضایعات
 • 14ـ دستورالعمل برش شمش با مشعل دستی
 • 15ـ نکات زیست محیطی
 • آماده سازی قالبهای ریخته گری
  • بازرسیهای فنی قبل از آماده سازی قالبها
  • نکات ایمنی در هنگام آماده سازی قالبها
 • عملیات آماده سازی تاندیش جهت شروع ریخته گری
  • پیشگرم تاندیش
  • در حالت اتومات
  • در حالت دستی
  • بازرسی های فنی قبل از استفاده از تاندیش
  • نکات ایمنی در هنگام آماده سازی تاندیش
 • عملیات ریخته گری
  • 1ـ کنترل مقدماتی تجهیزات عمومی
  • 2ـ کنترل مقدماتی تجهیزات عمومی سطح ریخته گری
  • 3ـ ریخته گری
  • 4ـ کنترل های شروع ریخته گری (تمام نشان دهنده های Consent to Cast روی HMI باید سبز باشند.)
  • 5ـ نمونه گیری جهت آنالیز شیمیایی
  • 6ـ بررسی های اتاق کنترل در زمان ریخته گری
  • 7ـ پایان ریخته گری
 • الف) پایان ریخته گری پاتیل
 • ب) پایان ریخته گری تاندیش
  • 1ـ توقفات ناشی از برق
  • 2ـ قطع آب خنک کننده مدار اولیه
  • 4ـ مشکل جدا شدن دامی بار
  • 3ـ فشار هوای فشرده آمادگی ندارد (Consent to cast در  HMI)
  • 5ـ تجهیزات بالابرنده شمش ها
  • 6ـ مشکلات بستر خنک کننده
 • نکات ایمنی قبل از شروع ریخته گری و در انتهای آن
 • عیوب ریخته گری
 • 1- عیوب سطحی
  • 1ـ1 ترکهای طولی لبه (کناری)
  • 2ـ1 ترکهای سطحی طولی
  • 3ـ1ـ ترکهای عرضی لبه ای (کناری)
  • 4ـ1ـ ترکهای عرضی سطحی
  • 5ـ1ـ حفره طولی
  • 6ـ1ـ حفره عرضی
  • 7ـ1ـ تراوش
  • 8ـ1ـ پوسته ای شدن
  • 9ـ1ـ پوشش کاری
  • 10ـ1ـ خطوط متناوب
  • 11ـ1ـ دیواره کاذب
  • 12ـ1ـ حرکت به طرف جلو
  • 13ـ1ـ توقف ریخته گری (کمربند)
  • 14ـ1ـ پاشش
  • 15ـ1ـ کثافات
  • 16ـ1ـ ناخالصیهای سرباره
  • 17ـ1ـ خراشیدگی سطحی
  • 18ـ1ـ مک ها
  • 19ـ1ـ روزنه های سوزنی
 • 2- عیوب داخلی
  • 1ـ2ـ ترکهای ستاره ای شکل
  • 2ـ2ـ ترکهای زاویه ای
  • 3ـ2ـ عیوب مرکزی
 • 3- عیوب هندسی
  • لوزی شدن

 

قسمتی از مطالب این مقاله در ادامه آمده است:

1- دستورالعمل استقرار پاتیل ذوب ارسالی از LP، روی برج پاتیل گردان:

 1. اپراتور دریچه کشویی باید از وسایل ایمنی فردی استفاده نماید.
 2. اپراتور دریچه کشوئی‌ باید جهت استقرار صحیح پاتیل روی گردان ، جرثقیل را با دقت راهنمایی نماید.
 3. اپراتور دریچه کشوئی باید از لغزنده نبودن Walk way اطمینان حاصل نماید.
 4. اپراتور دریچه کشوئی باید از عمودی بودن و استقرار صحیح پاتیل روی برج گردان اطمینان حاصل نما ید.

2- دستورالعمل انتقال تاندیش کار به موقعیت ریخته گری:

 1. کلیه اپراتور های شاخه باید مجهز به وسایل ایمنی فردی باشند.
 2. جهت جلو گیری از برخود تا ندیشکار ، قبل از حرکت باید مسیر حرکت و ریل ها به طور کامل بازرسی شود.
 3. از قرار گرفتن در مسیر حرکت تاندیش کار باید خودداری کرد.

3- دستورالعمل چرخاندن برج گردان و انتقال پاتیل به موقعیت ریخته گری:

 1. جهت جلوگیری از بر خورد پاتیل ، باید مسیر حرکت پاتیل توسط اپراتور برج گردان به دقت بازرسی شود.
 2. قبل از چرخاندن پاتیل ، کلیه افراد باید از چرخش آن مطلع شوند.

4- دستورالعمل باز کردن دریچه کشویی و شروع ریخته گری:

 1. اپراتور دریچه کشویی باید حتماً از ماسک ضد تشعشع و کلاه ایمنی و لباس نسوز ، کفش ایمنی استفاده نماید.
 2. اپراتور دریچه کشویی باید از استقرار صحیح پاتیل در موقعیت ریخته گری اطمینان پیدا کند.

5- دستورالعمل باز کردن استکانی پاتیل در شرایط اضطراری:

 1. اپراتور دریچه کشویی باید سایر افراد را از چرخش مجدد برج پاتیل گردان مطلع سازد.
 2. از عدم نشتی اکسیژن در مسیر فلکسی بل و دسته لانس اکسیژن اطمینان حاصل شود.
 3. جهت اطلاع سایر افراد واحدی جهت عدم تردد در زیر پاتیل باید آژیر محلی به صدا در آید.
 4. اپراتور دریچه کشویی پس از باز شدن استکانی و شروع جریان ذوب ، جهت جلوگیری از پاشش زیاد ذوب حتماً باید با تنظیم دریچه کشویی ، شدت جریان ذوب را حدالمکان کاهش دهد.
 5. کلیه افراد در هنگام چرخش پاتیل باید از مسیر حرکت پاتیل (ناودانی اضطراری) دور شوند.
 6. اپراتور دریچه کشویی باید سریعاً پاتیل را در موقعیت صحیح ریخته گری مستقر نماید.

6- دستورالعمل دما و نمونه گیری:

 1. استفاده از کلیه وسایل ایمنی فردی الزامی است.
 2. پروبهای دما و نمونه قبل از مصرف باید کاملاً خشک باشند.
 3. به دلیل پاشش ذوب در هنگام این عملیات باید از محل پاشش ذوب دور باشند.
 4. هنگام راه اندازی شاخه ها از دما و نمونه گیری باید خودداری شود.

7- دستورالعمل راه اندازی شاخه ها:

 1. کلیه افراد باید به طور کامل به وسایل ایمنی فردی مجهز باشند (ماسک ضد تشعشع ، کلاه ایمنی ، لباس و کفش نسوز ، گتر)
 2. از عدم نشتی اکسیژن در مسیر فلکسی بل و دسته لانس اکسیژن باید اطمینان حاصل شود.
 3. از آماده بودن ظرف ضایعات (پلاستر کشی و قرار دادن اسکپی) اطمینان حاصل شود.
 4. پلاستر ناودانی های تاندیش کار و ناودانی اضطراری باید کاملاً خشک باشد.

8- دستورالعمل آماده سازی قالبها:

 1. اطمینان از خشک بدن کامل داخل قالبها.
 2. اطمینان از عدم تشعشع چشمه رادیواکتیو (این کار باید از طریق دادن صفحه سربی جلو چشمه انجام شود.)
 3. اطمینان از خشک بودن کامل ، مواد مصرفی در داخل قالب (میلگرد، براده نرمه آهن)
 4. در صورت وجود نشتی آب به داخل قالبها لازم است نشتی توسط گروه تعمیرات برطرف گردد و سپس داخل قالبها کاملاً خشک شود.

9- دستورالعمل آماده سازی تاندیش:

 1. استفاده از کلیه وسایل ایمنی فردی ، خصوصاً ماسک ضد تشعشع ، دستکش و لباس نسوز.
 2. از خشک بودن کک ، قبل از ریختن داخل استکانیها ، اطمینان حاصل شود.

10- دستورالعمل انتقال تاندیش مصرفی واحد ریخته گری به قسمت تعمیر تاندیش:

 1. اپراتور دریچه کشویی بایستی از جامد شدن مذاب داخل تاندیش اطمینان حاصل کند و سپس نسبت به انتقال ، اقدام نماید.
 2. اپراتور دریچه کشویی باید شخصاً و بطور دقیق قلاب تاندیش را داخل حلقه های تجهیز انتقال تاندیش قرار دهد.
 3. در هنگام انتقال تاندیش باید ایمن ترین مسیر جهت محل تاندیش انتخاب شود.
 4. اپراتور جرثقیل با به صدا در آوردن آژیر افراد واحد را نسبت به انجام این عملیات مطلع سازد.

11- دستورالعمل انتقال تاندیش از قسمت تاندیش به واحد ریخته گری و استقرار آن روی تاندیش کار:

 1. اپراتور دریچه کشویی باید شخصاً و به طور دقیق قلاب تاندیش را داخل حلقه های تجهیز انتقال تاندیش قرار دهد.
 2. در هنگام انتقال تاندیش باید ایمن ترین مسیر جهت محل تاندیش انتخاب شود.
 3. اپراتور جرثقیل با به صدا در آوردن آژیر افراد واحد را نسبت به انجام این عملیات مطلع سازد.

12- دستورالعمل تعویض قالب:

 1. اپراتورهای اتاق فرمان باید به وسایل ایمنی فردی مجهز باشند.
 2. اپراتور باید از سالم بودن زنجیر انتقال قالب اطمینان حاصل کند.
 3. اپراتور باید از صحیح قرار گرفتن قلاب های قالب (3 عدد) داخل حلقه های زنجیر اطمینان حاصل کند.
 4. اپراتور باید اپراتور جرثقیل را به دقت راهنمایی نماید.
 5. ایمن ترین مسیر جهت انتقال قالب به قسمت تعمیر قالب انتخاب شود.
 6. اپراتور جرثقیل با به صدا در آوردن آژیر خطر سایر افراد واحد را از اجرای عملیات مطلع سازد
 7. هنگام انتقال قالب از تعمیر قالب به ایستگاه ریخته گری نیز موارد فوق باید رعایت گردد.
 8. به دلیل احتمال سقوط بار باید افراد حتی الامکان تا پایان عملیات تعویض قالب از تردد بی مورد در مسیر مذکور خودداری کنند.

13- دستورالعمل انتقال اسکرابهای داخل ظرف ضایعات به بخش ضایعات:

 1. به دلیل احتمال سقوط اسکراب ، این عملیات بلافاصله پس از انتقال تاندیش مصرفی انجام می گیرد.
 2. از سالم بودن سیم بکسل ، جهت انتقال اسکراب اطمینان حاصل شود.
 3. از سالم بودن اسکوپی اطمینان حاصل شود.
 4. اسکراب از ایمن ترین مسیر به پایین منتقل شود.
 5. اپراتور جرثقیل در تمامی مدت زمان انتقال اسکراب باید افراد واحد را با آژیر خطر مطلع سازد.

14- دستورالعمل برش شمش با مشعل دستی:

 1. اپراتور برشکار باید به کلیه وسایل ایمنی فردی مجهز باشد.
 2. اپراتور برشکار باید از سالم بودن و عدم پیچیدگی فلکسی بلهای مشعل برش اطمینان حاصل کند.
 3. اپراتور برشکار باید دقت کند ، فلکسی بلهای مشعل برش در معرض حرارت نباشد.
 4. برشکاری بایستی با دستکشهای عاری از هر گونه روغن و گریس صورت پذیرد.
 5. از برشکاری در مقاطعی که احتمال حضور فاز مذاب باشد جداً خودداری شود.

15- نکات زیست محیطی:

 1. پس از اتمام تعمیرات بلافاصله محل کار را نظافت نمائید و محیط کار خود را عاری از آلودگی و تمیز نگه دارید.
 2. ابزارهای مورد استفاده تمیز و در جای اصلی خود قرار داده شوند.
 3. استفاده از نور خورشید در طول روز و صرفه جویی در مصرف برق از طریق خاموش کردن چراغ های اضافی.
 4. بشکه های حاوی روغن سوخته را به تفکیک در محل های تعیین شده قرار دهید.
 5. زباله را به تفکیک در ظروف تعیین شده قرار دهید.
 6. در صورت پر شدن بشکه های حاوی روغن سوخته ظروف حاوی زباله و عدم تخلیه بموقع آنها مراتب را به مسؤلین زیربط جهت تخلیه اطلاع دهید.
 7. برای صرفه جویی در انرژی و جلوگیری از اتلاف آن از باز گذاشتن دربها و پنجره ها هنگامی که سیستمهای برودتی و حرارتی کار می کند خودداری نمایید.
 8. کسب اطمینان از خاموش بودن چراغها و وسایل برقی ، بسته بودن شیر آب سرویسهای بهداشتی قبل از ترک محل.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستورالعمل های ایمنی در کار ریخته گری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :