تأثير اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

در این مقاله به موضوع “تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی)” پرداخته شده است.

این مقاله شامل 23 صفحه و بصورت فایل ورد (docx) قابل دانلود است. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود.

فهرست مطالب و قسمتی از متن مقاله تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی بصورت نمونه در زیر آورده شده است:

فهرست مطالب مقاله تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی

 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات تحقیق
 • عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و پیامدهای آن
 • طبقه بندی اعتماد سازمانی توسط الونن و همکارانش
 • عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن
 • پیشینه تحقیق
 • مدل مفهومی و فرضیات تحقیق
 • روش شناسی نوع تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • پایایی و روایی پرسشنامه
 • جامعه و نمونه آماری
 • روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
 • ضریب همبستگی اسپیرمن
 • رگرسیون چندگانه گام به گام
 • آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی در جامعه مورد نظر
 • آزمون t یک نمونه‌ای برای اعتماد سازمانی
 • آزمون t یک نمونه‌ای برای رفتار شهروندی سازمانی
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادهای کاربردی
 • پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
 • منابع

فهرست جداول و نمودارها

 • عواملی که باعث ارتقای رفتار شهروندی کارکنان می‌شوند
 • مدل مفهومی تحقیق
 • آلفای کرونباخ پرسشنامه
 • توزیع فراوانی نمونه از نظر محل خدمت
 • نتایج آزمون فرض دوطرفه همبستگی اسپیرمن
 • خلاصه مدل رگرسیون
 • فرضیه آماری
 • مدل مفهومی تحقیق
 • نتایج آزمون t یک نمونه‌ای برای اعتماد سازمانی
 • نتایج آزمون t یک نمونه‌ای برای رفتار شهروندی سازمانی

 

چکیده مقاله تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی

در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق که در شرکت گاز استان خراسان شمالی انجام گرفته، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز چنین رفتارهایی است. رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش و اعتماد سازمانی بوسیله پرسشنامه الونن و همکارانش، سنجیده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 94 کارمند اداری شرکت گاز بوده و از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمام ابعاد متغیر مستقل و وابسته بود.

طبقه بندی اعتماد سازمانی توسط الونن و همکارانش

الونن و همکارانش (2008)، اعتماد سازمانی را به دو بعد اعتماد بین شخصی (ارتباطی ) و غیر شخصی تفکیک کردند. در این مطالعه هر دو نو ع از اعتماد سازمانی، یعنی اعتماد شخصی و غیرشخصی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اعتماد شخصی می‌تواند به دو بعد شکسته شود: اعتماد افقی که به اعتماد بین کارکنان مربوط می‌شود و اعتماد عمودی که به اعتماد بین کارکنان و مدیرانشان بر می‌گردد.

عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن

ایجاد اعتماد در سازمانها، به یک استراتژی برای افزایش سطوح اعتماد در میان تمام کارکنان و مدیراننیازمند است. محققان برای تعیین مبانی اعتماد در سازمان ها تلاش زیادی کرده اند. در تحقیقی که مک کالی و کانرت (1992)، انجام دادند، دریافتند متغیرهای مربوط به شغل مانند مشارکت در تصمیم گیری، استقلال، بازخورد، رفتار حمایتی سرپرست و ارتباطات، به طور قابل توجهی می‌توانند به تشریح اعتماد به مدیریت بپردازند.

 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل: آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان همبستگی بین متغیر مستقل (اعتماد سازمانی) و متغیر وابسته (رفتار شهروندی سازمانی)، رگرسیون چندگانه گام به گام برای اولویت بندی میزان تأثیر ابعاد مختلف اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و آزمون میانگین یک نمونه‌ای برای بررسی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد در جامعه آماری مورد نظر است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است.

آزمون t یک نمونه‌ای برای رفتار شهروندی سازمانی

از آنجایی که سطح معنی داری به دست آمده برای تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و کل رفتار شهروندی سازمانی کوچک تر از سطح خطاست (05/0<000/0sig=)، در سطح اطمینان 95 درصد، فرض صفر رد شده و فرض مقابل آن مبنی بر عدم برابری میانگین رفتار شهروندی سازمانی با 3 برای تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و کل رفتار شهروندی سازمانی پذیرفته می‌شود.

عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و پیامدهای آن

تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شده است.ارگان و همکارانش (2006)،  عوامل تأثیر گذار بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را به نگرش و شخصیت کارمند، رهبری، و عوامل محیطی تقسیم کردند. پادساکف و همکارانش (2000)، نیز در بررسی های فراتحلیلی خود از تحقیقات متعدد، عوامل مؤثر بر بروز این رفتارها را به چهار دسته: 1) ویژگی های فردی کارکنان؛ 2) ویژگی های شغلی؛ 3) ویژگی های سازمانی؛ 4) رفتارهای رهبری، تقسیم بندی کردند.

کلیدواژه ها : رفتار شهروندی سازمانی – رفتار شهروندی سازمانی مقاله – رفتار شهروندی سازمانی یعنی چه – رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی – اعتماد سازمانی – اعتماد سازمانی چیست – اعتماد سازمانی+مقاله – اعتماد سازمانی کارکنان – پژوهش آماری – پروژه آماری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تأثير اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :