گزارش کارآموزی ( مراحل تولید نخ پلی پروپیلن )

۹۹,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

تولید نخ پلی پروپیلن

الیاف مصنوعی بر پایه سلولز باز یافته از ۱۱۰ سال پیش  شناخته نشده است لیکن اولین لیف مصنوعی واقعی نایلون ۶۶ بود که سال ۱۹۳۵ توسط W.H Carothers در کمپانی Dupont کشف شد. به دنبال این کشف در سال ۱۹۳۸ نایلون ۶ توسط p.schlack کشف شد.

تحقیقات F.R. Whinfield و L.T.Dichson در سال ۱۹۴۱ منجر به تولید الیاف پلی استر گردید. امروزه بزرگترین حجم پلیمری که می توان توسط ذوب ریسی تولید کرد به پلی استر اختصاص دارد تولید الیاف مصنوعی که بر اساس پلیمرهای شناخته شده ای مانند پلی اکریلونیتریل بود و قابل ذوب ریسی نبود با بکارگیری حلال های جدیدی مانند دی متیل فرم آمید ممکن گردید ( H.Rein سال ۱۹۴۲) کشف پلیمریزاسیون پروپلین به روش stereospe cific توسط G.Nata در سال ۱۹۵۴ باعث ورود پلی اولفین ها به صنعت الیاف گردید پیشرفت در تکنولوژی ریسندگی و شناخت دقیقتر ساختمان و خواص پلیمرها بطور همزمان منجر به ایجاد پلیمرها و الیاف موسوم به( Tailor made) گردید.تهیه این پلیمرها ، تولید الیاف با خواص ویژه را مانند الاستیسیته زیاد ( توسط O.Bayer در سال ۱۹۷۴) و استحکام و سختی خیلی زیاد  ( توسط S.L.Kwoloc , P.W.Morgan در سال ۱۹۶۸)  ممکن ساخت. به علاوه الیافی که تحمل دمای زیاد دارند از ترکیبات پلی استر و سایکلیک ساخته شد. به غیر از پلیمرهای آلی ، از مواد غیر آلی نیز از قبیل شیشه ، کربن و نیترید بدن الیاف ریسیده شد.

روش های متنوع زیادی برای تولید نخ های فیلامنتی از پلیمرهای ترموپلاست ( مانند پلی آمید ۶ و ۶-۶ ، پلی استر و پلی پروپیلن ) وجود دارد که به طور عمد مبتنی بر ساختار داخلی فرآورده های مختلف می باشد. برای مثال خواص فیلامنت های تولید شده از یک نوع پلیمر مشابه می تواند در طیف وسیعی تغییر نماید این تفاوت ها مخصوصا در خصوصیات نیرو ازدیاد طول آشکار می شود.این تغییرات به طور گسترده توسط پارامترهای فیزیکی ساختاری کنترل می شوند که اینک در مورد آن بحث می شود.

پارامترهای فیزیکی ساختاری :

طبق نظر ر . بونارت پارامترهای فیزیکی ساختاری ، پل ارتباطی بین ساختار شیمیایی غیر قابل تغییر یک ماده و خصوصیات تکنیکی متغیر نخ تولیدی از آنر ارتباط شکل می دهد. ساختار فیزیکی لیف توسط خواص مرفولوژیکی ( مقطع عرضی لیف ، ساختار سطحی ) و حالت های آرایش یافتگی فوق مولکولی آن تعیین می شود. مدلی دوفازی ممکن است برای تشریح حالت های آرایش یافتگی فوق مولکولی مطابق نظر ر . برنارت و اچ . جی . الیاس مورد استفاده واقع شود. تصور می شود که زنجیره های مول مولی در دو حالت آرایش یافتگی فوق مولکولی ، فاز بلورین با توده ای از زنجیره های مولکولی که به خوبی منظم شده اند و فاز آمورف با توده مولکولی که به طور ضعیف  منظم شده است قرار می گیرد. مطابق با مدل دو فازی نسبت های این دو فاز و آرایش یافتگی آنها در ارتباط با یکدیگر در ساختار کلوئیدی بر خواص لیف تاثیر می گذارد.

تراکم زنجیره در منطقه بلوری ، درجه تبلور ، آرایش بلوری و اندازه بلورچه ها ، پارامترهای عمده فاز بلوری می باشند. تراکم زنجیره در  منطقه بلوری عمدتا توسط شرایطی که تحت آن شرایط لیف به عمل می آید ،کنترل شده و بنابراین ممکن است به صورت غیر قابل تغییر در نظر گرفته شود. در مقابل درجه تبلور و مخصوصا ارایش بلوری ، قویا وابسته به عملیات هستند. چون ساختار بلوری علی الخصوص پایدار است ،زنجیره های مولکولی تمایلی به تا خوردن ندارند. بنابراین جمع شدگی لیف با افزایش درجه تبلور ، کاهش می یابد.

جزء بلوری تنها در صورتی که آرایش بلوری موازی با محور لیف انجام  پذیرد بر استحکام تاثیرگذار است. درجه تبلور با افزایش سرعت سرد شدن ، با درجه مولکولی که تبلور آنها روبه افزایش است کاهش می یابد. آرایش یافتگی هم به معنی نظم زنجیره های مولکولی در فاز آمورف و هم نظم فاز بلوری است.

مولکول ها و فازهای بلوری قادرند تا در هنگام کشش نخ های فیلامنتی با درجه ارایش یافتگی که وابستگی  زیادی به شرایط حرارتی و مکانیکی دارد که تحت آن شرایط کشش هدایت می گردد ، آرایش یابند. استحکام لیف با افزایش آرایش ، افزایش می یابد ازدیاد طول همزمان با آن کاهی می یابد.

در حالت ذوب زنجیره های مولکولی به طور تصادفی اغتشاشی و بدون هیچگونه  نظمی قرار دارند. در هنگام ترک اسپینرت ، آنها به وسیله اختلاف سرعت بین فیلامنت مذاب و بازیابی شده ، کشیده شده و در طول محور فیلامنت ردیف می شوند. بدین ترتیب آرایش به طور گسترده ای توسط سرعت کشش فیلامنت کنترل می شود به طوری که آرایش با افزایش  سرعت کشش ، افزایش می یابد  و به شکل منحنی نیرو – ازدیاد طول نخها با شیب بیشتر منعکس می شود.

در محدوده های پائین تر سرعت ، آرایش مولکولی بسیار کم است به طوری که نخ فیلامنتی ، دفرمه شدن پلاستیکی را از خود نشان می دهد. سپس از این نخ باید  توسط عملیات کششی بیشتر که در آن آرایش به سطح مورد نیاز می یابد تحت کشش قرار گیرد.

فهرست محتوا :

مقدمه
تاریخچه تولید الیاف مصنوعی

بخش اول

روش های تولید نخ های فیلامنتی از پلیمرهای ترموپلاست
مواد اولیه
اتکتیک پلی پروپلین
ریسندگی و کشش و تاب
خصوصیات
طریقه مصرف
طرز تهیه محلول

بخش دوم

فرایند تولید
فرایند تولید
انواع سیستم های تابندگی

بخش سوم

سالن BCF
سیلو
قسمت اصلی دستگاه
مراحل نصب spin pack جدید
مراحل یک لا تاب کردن
مراحل دو لا تاب کردن
شرایط و مشخصات سالن

بخش پنجم

سالن super BA
قسمت های مختلف دستگاه
چراغ های هشدار دهنده
دستورالعمل نظارت بر کارکرد و رفع عیوب احتمالی دستگاه Super BA
دستور العمل استارت و راه اندازی سیستم  Super BA
۱- هدف
۲- محدود ،کاربرد
۳- مسئولیت ها
۴- شرح فعالیت
دستور العمل نخ گیری از دستگاه super Ba  ( شماره مدرک W-PR 11)
۱- هدف
۲- محدوده کاربرد
۳- مسئولیت ها
۴- شرح فعالیت
نحوه نخ گیری super Ba
دستورالعمل نظارت بر کارکرد دستگاه super Ba و رفع عیب آن
شماره مدرک (W-PRO9)
۱- هدف
۲- محدوده کاربرد
۳- مسئولیت ها
۴- شرح فعالیت
۴-۱- نظارت بر کارکرد دستگاه
۴-۲- کنترل محصول در حین فرایند
دستورالعمل عیب یابی پارگی ها دردستگاه super Ba شماره مدرک W-PR12
۱- هدف
۲- محدوده کاربرد
۳- مسئولیت ها
۴- شرح فعالیت
۴- شرح فعالیت
دستور العمل ایمنی در سالن super Ba  شماره مدرک W-PR21
۴- شرح فعالیت
دستور العمل کار با کلیدهای دستگاه super Ba  شماره مدرک W-PR 25
TVP
دستور العمل نحوه تعویض رنگ شماره مدرک W-PR 27
شرح فعالیت
دستور العمل تنظیم و راه اندازی دستگاه با فریزه شماره مدرک WPR28
شرح فعالیت

بخش ششم

قسمت اول : آزمایشگاه
۱- هدف
۲- دامنه کاربرد
۳- ویژگی ها
روش اندازه گیری نمره به صورت کلاف
هدف
۲- دامنه کاربرد
هدف و دامنه کاربرد

بخش هفتم

تحول در تولید نخ BCF ، راهکارهای جدید برای تولید کنندگان نخ فرش ماشینی
بخش هشتم
ماشین های BCF در هزاره سوم
اصول کلی سیستم های تولید نخ BCF
مرحله کشش و تکسچرایزینگ
خودکاری

بخش نهم

نوآوری های اخیر در صنعت الیاف مصنوعی
سیستم فیلتراسیون کاملا خودکار
رشته ساز جدید برای تولید الیاف
نسل جدید غلتک کادت
اجزا جدید برای سیستم  های غلتک گرم
خودکار سازی
سیستم  اندازه گیری و نمایش دانسیته بسته های نخ در حین عملیات

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزارش کارآموزی ( مراحل تولید نخ پلی پروپیلن )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :