آلیاژ های حافظه دار با ساختار نانو

۱۱,۵۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

فهرست مطالب آلیاژ های حافظه دار با ساختار نانو

 • مدیریت اصول نظریه ها/ دکترای اصول نظریه ها
 • ۱- مقدمه
 • مرکز علوم فیزیک و مواد
 • A- علوم جوی
 • B- کاربردهای کامپیوتری
 • C- الکترونیک های نیروی / نوری . فیزیک مواد
 • D- علوم و مهندسی مواد
 • E- مواد نانو و تکنولوژی نانو
 • فیزیک تابشی
 • ۱- مهندسی علوم مواد
 • ۲- عنوان پروژه : شکل حافظه آلیاژ به صورت مواد هوشمند
 • ۳- عنوان پروژه : بسط لایه باریک از شکل حافظه آلیاژ MEMS ( سیستم مکانیکی – میکروالکترو )
 • ۴- عنوان پروژه : آلیاژ بندی مکانیکی در دمای بالای SME بر مبنای شکل حافظه
 • ۵-عنوان پروژه : گوشواره کنترل آلیاژ های آلومینیوم ( مس )
 • ۶- عنوان پروژه : شکل حافظه آلیاژ Porous TiNi به وسیله سین ترتیگ فعال HIPPING
 • ۷- عنوان پروژه : کربن نیتروژنی و کربن الماس گونه (DLC).
 • ۸- عنوان پروژه : رشد هترواپی تاکسیل کربن سیلیکاتی در سیلیکون
 • ۱۰- عنوان پروژه : رفتار مکانیکی ترکیبات -» تقویت شده خاص
 • ۱۱- عنوان پروژه روند فرسایش ترکیبات تقویت شده سرامیکی
 • ۱۲-عنوان پروژه : تحلیل رفتار مواد پلیمریک
 • ۱۳- تغییر بالای تست کشش ترکیبات شبکه پلیمر
 • ۱۴- عنوان پروژه : اثر درز ضخامت در سختی شکست بین لایه ای ترکیبات بالا تحت بارگیری پویا
 • ۱۵- عنوان پروژه : اعتبار اتصالات محکم بودن بار
 • ۱۶- عنوان پروژه : پیوند یونی غوطه وری پلاسما
 • ۱۷- عنوان پروژه : ارتباط و شکل گیری وسیله ثبات دیود ساطع نور مولکولی
 • پیش نیاز : یک درجه BS در فیزیک ، شیمی و مهندسی مواد
 • ۱۸- عنوان پروژه : بسط و مشخصات لایه های کربن مانند
 • ۱۹- عنوان پروژه : بررسی لایه های ته نشین شده نیترید برن با پرتو یونی دوگانه
 • ۲۰- عنوان پروژه : دیودهای نوری طبیعی
 • ۲۱- عنوان پروژه : بسط پتانسیل داخلی اتم برای مطالعه مکانیسم و رشد نیترید کربن
 • ۲۲- عنوان پروژه : آلاینده نوع N در الماس
 • ۲۳- عنوان پروژه : طرح کامپیوتری برای مواد ساطع نور
 • ۲۴- عنوان پروژه : تشابه جوی لایه باریک
 • ۲۵- عنوان پروژه : انتقال الکترون میکروسکوپی مواد پیشرفته
 • ۲۶- عنوان پروژه : مطالعه تفرق میکرو برلوین سکون میکرو هتروجنی و خواص الاستیک در بلور مفرد فرو الکتریک
 • ۲۷- عنوان پروژه : بهبود توانایی و فقدان دی الکتریک لایه های باریک
 • ۲۸- عنوان پروژه : در مطالعه انتقال الکترون ریز موج ها در مرحله ترغیب انتقال بلور های تک فرو الکتریک
 • ۲۹- عنوان پروژه : لایه های مرکب الماس / نیترید برن

از زمان آغاز این کار در سال ۱۹۹۳ ، این مرکز تا اندازه مطلوب ۲۳ گروه آکادمیک رشد کرده است . بالغ بر ۷۰ دانشجوی فارغ التحصیل و ۷۰ تحقیق از گروه فنی . گروه اداره سه دسته می باشند :۱- برای کاهش دانشجویان از طریق برنامه هایی تحت فارغ التحصیلی یا پس از فارغ التحصیلی با تقاضاهای مهارت های رسمی در ناحیه هنگ کنگ بر خورد نماید ۲- برای اداره ابداع بار تحقیقاتی / توسعه ای در توسعه علوم و تکنولوژی ۳- برای ارائه سرویس های رسمی و تهیه منابع برای اجتماعات بزرگ در هنگ کنگ.

آکادمیک گروه وزارت خانه همگی درجه دکترا را از موسسه آکادمیک اصلی دنیا. به دست آوردنده و بسیاری پیکره ملی و اعتباری را کسب نمودند. بسیاری از کسانی که دارای کار جدی در زمینه آزمایش شمال آمریکا ، اروپا و استرالیا و چین هستند قبل از الحاق دفتر اداری بودند و بنابراین با اطلاعات غیر معتبر این ها شروع می شود و مهارت ها به دانشجویان نسل بعدی منتقل می شود. برای ما یک پیشرفت سریع اطلاعات علمی و تکنولوژی ، یک تیم تحقیقاتی پویا و استاندارد پایه فعالیت های تحقیقاتی را به کار بسته اند. اداره در تحقیق بر روی چند موضوع زنده و همکاری با اجتماعات علمی در چین ، امریکا ، ژاپن استرالیا و اروپای غربی حفظ کرده. فعالیت های تحقیقاتی ما به صورت گسترده به نواحی زیر تقسیم می شود. کاربرد بصری ، فیزیک محیط و اتمسفر مباحث علمی کامپیوتری ، علوم و مهندسی سطح ، پوشش سخت بعد مانند سرامیک های الکتریکی ، فلزات ، آلیاژها ، ترکیبات پلیمری ، وسایل و اندازه ها فیزیک دارویی و علوم نانو و تکنولوژی وسایل ساطع نور ارگانیک، شکل حافظه آلیاژ و …

در ۵ سال گذشته ، ذخیره تحقیقاتی ماشین از ۶۲ میلیون دلار و از اقطاع خارجی به علاوه بیش از ۲۹ میلیون دلار از منابع داخلی است . گروه آکادمیک ما بیش از ۱۱۰۰ مقاله تکنیکی در مجله بین المللی چاپ نموده و بیش از ۷۰ مصاحبه و کنفرانس در طی دوره یک ساله تحویل دادیم . چندین پاداش تحقیقاتی برجسته و بررسی به گروه ما اعطا شد مثل جایزه تحقیق هومبوت .
تحقیق اعضای کروچر ، انتخاب اعضای آکادمی علوم چین . عضو ASM ملی ، عضو اجتماع فیزیک امریکا ، عضو IEEE ، عضو موسسه مهندسی هنگ کنگ . اعضای فدراسیون وون هامبولد ، جامعه ژاپن برای تحریک علوم ، بنیاد کروچر . کنسول تحقیق هنگ کنگ و از چین.

علوم جوی

۱- فیزیک تغییرات در توزیع بار در سیلیکون حاره ای ( پروفسور جانی چان )
۲- رابطه بین توزیع همرفت و تراکم سیلیکون حاره ای ( پروفسور جانی چان )
۳- مطالعات CIDAR جو هنگ کنگ ( دکتر آندرو YS چنگ )
۴- مطالعه لیدار آلودگی هوا در ناحیه شهری در هنگ کنگ با استفاده از تکنیک جذب طول موج های مختلف ( دکتر آندرو YS چنگ )

کاربردهای کامپیوتری

۱- سیستم تخصصی برای طرح روند جراحی ( دکتر آندرو Y,S چنگ )
۲- رباط هوشمند برای طرح جراحی ( دکتر آندرو Y.S چنگ )

 الکترونیک های نیروی / نوری . فیزیک مواد

۱- سیستم حس گر ارتقاء نیرو – فوترمتریک برای زمان واقع آلودگی هوا
۲- وسایل الکترو نوری ساخت زمان ( پروفسور ST لی CS لی )

علوم و مهندسی مواد

۱- بسط آلیاژ الکترود مبنا Mg-Ni برای باتری کمک به Ni-MH …. SHS ( دکتر جوناتان CY چونگ )
۲- شکل حافظه آلیاژ به عنوان ماده ای کوچک ( دکتر جوانان CY چونگ )
۳- بسط دمایی بالایی ضلع باریک و شکل حافظه آلیاژ MEMS ( سیستم میکرو الکترومکانیکی ) .
۴- آلیاژ سازی مکانیکی در دمای بالای SME از شکل حافظه آلیاژهای مبنی بر NiAL ( دکتر جوانتا CY چونگ )
۵- کنترل گوشواره الیاژهای مس/ آلومینیوم ( دکتر جونتا CY چونگ )

مواد نانو و تکنولوژی نانو

۱- مقیاس مواد نانو : سنتز ، مشخصات و کاربردها ( پروفسور ST لی )
۲- ساختار و مشخصات الکتریکی سیم های نان SI ( پروفسور ST لی )
۳- سیم های سولفید روی و نانوریبون ها ( پروفسور ST لی )
۴- خواص نوری ساختارهای نانوی اکسیدروی ( پروفسور ST لی )

فیزیک تابشی

۱- مطالعه آزمایشگاهی انتقال ضریب هسته تابشی از آب به آبزیان ( دکتر T چیونگ )

۲- تحقیق مسیر هسته ( پروفسور پیتر KNYU )

مهندسی علوم مواد

عنوان پروژه : بسط الکترود آلیاژ Mg-Ni برای باتری Ni-MH به وسیله آلیاژ بندی مکانیکی SHS . باتری های قابل شارژ برای توسعه وسایل الکتریکی مهم هستند . باتری های Ni-cd با محیط ناسازگار نمی باشند زیرا کادمیم سمی است . باتری Li-ion قابل شارژ سبک تر است اما گران می باشد . باتری های Ni-MH از ذخیره هیدروژن AB استفاده می کنند پر طرف دار می باشند و این به خاطر هزینه ساخت پایین و ذخیره انرژی است . اخیرا Ag-Ni دارای ۴ به ۳ برابر ذخیره هیدروژن بالاتر یافت شده . این تحولات بر باتری سبک تر را می توان به دست آورد . در هر حال آلیاژهای MgNi از حیات کم رنج می برند به علت اینکه مگنزیم دوباره فعال می گردد . واکنش پایین مفید بودن این ماده را محدود می کند.

عنوان پروژه : شکل حافظه آلیاژ به صورت مواد هوشمند .

وقتی شکل حافظه آلیاژ جایگزین می شود و یا با شکل گیری ترکیب ساختاری یک ماده مرکب جفت می شود . سیستم جدید مواد ممکن است باری مالکیت خواص حس گر به اندازه محرک طرح شده است . این طبقه مواد هوشمند دارای بار برای اهداف ساختاری و حس گری و بر انگیختن توانایی مورد نیاز برای عملکردهای خاص هوشمند می باشند . خواص عملی مشکل حافظه ممکن است شامل سرکوب تکثیر ترک سرکوب نوسان و توانایی تعمیر باشد.

این ترکیبات هوشمند ورقه نازک می تواند برای تغییر شکل و نظم مهندسی خاص ترکیب با کمک تغییر دادن مشخصات هوای پویا سطوح وسیله استفاده شوند . تمرکز این پروژه به صورتی اساسی در ساخت مراحل برای کسب ترکیب شکل حافظه (SMC) سستم مواد هوشمند پیشرفت می کنند.

ما همچنین در بنیان گذاری یک سیستم بهداشت برای سیستم مواد هوشمند کمک می کنم . خواص مکانیکی شکل حافظه متشکل از سیستم مواد هوشمند ، توانایی دمایی سطوح بین مواد مختلف در ترکیبات مکانیکی اعضای مرکب می باشد و به همان اندازه مقایسه خواص مکانیکی است و برای طرح سیستم مواد هوشمند بنیان گذاری می شود . این تکه کار R&D برای خلق مواد متشکل در حافظه مهم است . رشد احتمالی آینده این پروژه خلق طبقه جدید مواد متناسب برای کارد بیولوژیکی خواهد بود . آینده SMCIMS هدف انگشت های مصنوعی و کاربرد پوستی می باشد.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آلیاژ های حافظه دار با ساختار نانو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :