پروژه حسابداری دولتی در کمیته امداد

۳۵,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

معرفی حسابداری دولتی در کمیته امداد امام خمینی موضوع هدف در این پروژه است و بخشی نیز به تعاریفی درباره اصول، قوانین و کارکردهای این سازمان دولتی می پردازد.

کمیته امداد امام خمینی (ره) به دستور امام خمینی در سال ۱۳۵۷، برای مدت نامحدود، تاسیس شد که تاکنون تعداد بسیاری از مردم قشر مظلوم و فقیر را زیر پوشش خود قرار داده است.

مرکز اصلی این سازمان در تهران می باشد که شورای مرکزی آن، شعب، نمایندگی ها و شاخه هایی را در تمام نقاط کشور و حتی در خارج از کشور دایر کرده است.

فهرست مطالب پروژه حسابداری دولتی در کمیته امداد

 • پیش گفتار
 • مقدمه
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فصل اول
 • ۱-۱- سیستم ها و کنترل ها
 • عملکرد اطلاعاتی
 • عملکرد کنترلی
 • ۲-۱- عوامل سیستم حسابداری دولتی
 • کارکنان
 • فرم ها
 • روش ها
 • وسایل و تجهیزات
 • ۳-۱- طرز کار سیستم حسابداری دولتی
 • فصل دوم
 • ۱-۲- واحد کارگزینی
 • ۲-۲- دایره ثبت اوقات کار
 • ۳-۲- ساعات کار افراد
 • ۴-۲- دایره حسابداری دولتی
 • حکم کارگزینی
 • گروه یا طبقه
 • ۵-۲- لیست حقوق و دستمزد
 • ۶-۲- حقوق و مزایای کارکنان
 • ۷-۲- محاسبه حقوق و مزایا
 • مزایا و کمک ها
 • فوق العاده یا مزایای شغل
 • حقوق تفاوت تطبیق
 • حق اولاد
 • حق عائله مندی
 • بدی آب و هوا
 • بیمه عمر
 • شغل سرایداری
 • حق ماموریت
 • حق جذب
 • سایر درآمدهای مستمر و غیر مستمر
 • نوبت کار سرایداری
 • سایر درآمدهای مستمر و غیر مستمر
 • مزایای مستمر غیر نقدی
 • پاداش و عیدی کارکنان
 • ۸-۲- کسورات حقوق و مزایا
 • حق بیمه
 • معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
 • موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات ها
 • تکالیف کارفرمایان در مورد پرداخت مالیاتی اشخاص
 • جریمه غیبت
 • بازنشستگی
 • موارد خاص
 • ۹-۲- مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
 • ۱۰-۲- دایره پرداخت حقوق و دستمزد
 • فصل سوم
 • ۱-۳- اهمیت سیستم حقوق و دستمزد
 • ۲-۳- کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
 • صدور چک عمده حساب بانکی موسسه
 • واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان
 • پرداخت نقدی به کارکنان
 • فصل چهارم
 • پیشنهادات
 • منابع و مآخذ

 

مقدمه

حسابداری سیستمی ساده و در عین حال کامل است که با اطلاعات طبقه بندی شده، خود به عنوان بازوی مدیریت و جزء لاینفک امور هر موسسه فردی، جمعی یا دولتی می باشد و امروزه حسابداری جنبه کاربردی تری به خود گرفته است.

امروزه دیگر حسابداران جریان داده های مالی را کنترل نموده و تفسیر کرده و آن را به اتخاذ تصمیم برای انتخاب راه حل بهتری سوق می دهند.

این مجموعه مشتمل بر چگونگی عملکرد سیستم حقوق و دستمزد یک ارگان دولتی و نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان می باشد و امید است که دیگران با مطالعه آن بتوانند با طریقه محاسبه حقوق و دستمزد در چنین ارگان هایی آشنا شوند.

اهمیت و ضرورت حسابداری دولتی

با گذشت زمان، دامنه حسابداری چنان وسعت یافته که ارائه تمام مطالب آن تحت عنوان حسابداری امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل به تدریج حسابداری به شاخه های مختلفی تقسیم شده است که بعضی از این شاخه ها عبارتند از: حسابداری مالی، حسابداری دولتی، حسابداری صنعتی، حسابرسی و… .

از آنجا که حسابداری دولتی هم یکی از شاخه های حسابداری است و آشنا شدن با روش حسابداری دولتی برای تمام حسابداران لازم است، پس بهتر است ما با چگونگی تهیه لیست حقوق و دستمزد واحدهای دولتی و همچنین چگونگی مدیریت در آنها آشنا بشویم.

فصل اول

۱-۱- سیستم ها و کنترل ها

موسساتی که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند، با این حال ضرورت های حسابداری در کلیه موسسات یکسان است و همه موسسات به سیستمی با سه عملکرد عمده زیر نیاز دارند:

 • عملکرد اطلاعاتی
 • عملکرد کنترلی
 • عملکرد خدماتی

 

عملکرد اطلاعاتی

مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری، عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات، عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه را گردآوری نماید و بالاخره گرایش هایی را فراهم آورد که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک موسسه، بتوانند بر مبنای آن، آگاهانه تصمیم بگیرند.

عملکرد کنترلی

وظیفه یا عملکرد کنترلی یک سیستم حسابداری بر وظیفه اطلاعاتی آن متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مالی را فراهم آورد که مدیران موسسه را در برنامه ریزی و هدایت عملیات نظارت و کنترل فعالیت ها و امور یاری دهد و اموال و حقوق متعلق به یک موسسه را حفظ نماید.

عملکرد خدماتی هر موسسه معمولاً افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و موسسات مختلفی داد و ستد و سروکار دارد که این جریان، تعهدات و مطالباتی را برای موسسه ایجاد می کند.

تنظیم روابط موسسه با دیگران، دادن اطلاعات صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سر رسید و وصول به موقع مطالبات، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.

وظایف یا عملکردهای مشترک فوق موجب شده است که شالوده سیستم های حسابداری در کلیه موسسات، فارغ از نوع و اندازه آنها یکسان باشد.

۲-۱- عوامل سیستم حسابداری دولتی

سیستم حسابداری مانند هر سیستم دیگری از مجموعه عوامل وابسته ای تشکیل می شود که کلام ارتباطی مشخصی دارند .

عوامل یا اجزای اصلی یک سیستم حسابداری عبارتند از :

کارکنان

مهمترین عامل هر سیستم حسابداری وجود کارکنان لایق و سازمان دادن آنان در تشکیلاتی مناسب است. یک سیستم حسابداری در صورتی کارآمد خواهد بود که جریان آن، تخصص، تجربه و مهارت لازم را برای انجام دادن کارهایی که به آنان محول می شود، داشته باشد.

فرم ها

انجام دادن عملیات حسابداری مستلزم وجود مدارکی است که چگونگی وقوع و شرایط انجام دادن معاملات و عملیات مالی را نشان دهد.

روش ها

روش در معنای عام، راه انجام دادن کارهایی معین و تکراری است. روش های حسابداری شامل نحوه گردآوری اسناد و مدارک اولیه، ثبت و طبقه بندی اطلاعات مالی، حفظ و نگهداری اسناد و تهیه انواع گزارش های مالی است.

وسایل و تجهیزات

در هر سیستم حسابداری، وسایل و تجهیزات مالی به کار گرفته می شود که ثبت، نگهداری، طبقه بندی، تجمیع اطلاعات و تهیه گزارش ها را ساده و تسریع می نماید که می توان از مهمترین آنها موارد زیر را نام برد:

 • وسایل ثبت نظیر قلم و مداد، ماشین تحریر و وسایل دیگر ثبت.
 • وسایل بایگانی نظیر پوشه، کلاسور، کاردکس و فایل کابینت.
 • وسایل محاسبه نظیر ماشین حساب و ماشین صندوق.

 

۳-۱- طرز کار سیستم حسابداری دولتی

یک سیستم حسابداری به طور کلی شامل چند مرحله می شود تا بتواند اطلاعات صحیح و درست در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.

هر یک از مراحل زیر به نحوه خود دارای اهمیت است که عملکرد ناقص هر کدام، باعث ضعف کل سیستم حسابداری می شود که می توان آن را به صورت زیر بیان نمود:

 • چه چیزهایی به سیستم وارد و ورودی ها چگونه ذخیره می شود؟
 • چه کارهایی و به چه ترتیبی انجام می شود تا در سیستم به محصول تبدیل شود؟ به عبارت دیگر پردازش سیستم چیست؟
 • محصول سیستم توسط چه اشخاصی و چگونه مورد استفاده واقع می شود؟ به عبارت دیگر استفاده کنندگان از سیستم حسابداری چه اشخاصی هستند و چگونه از آن استفاده می کنند؟
 • استفاده کنندگان از سیستم حسابداری چگونه بر سیستم و طرز کار آن اثر می گذارند؟

 

فصل دوم

۱-۲- واحد کارگزینی

واحدی مستقل که دارای وظایفی همچون تهیه، تدوین و اصلاح دستورالعمل ها، آیین نامه استخدام و فرم های پرسنلی می باشد؛ به گونه ای که با قانون کار و با مقررات بیمه و تامین اجتماعی منطبق باشد.

از وظایف دیگر این دایره، امور مربوط به استخدام، آموزش، توضیحات، مرخصی ها، نقل و انتقالات، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مشخص نمودن ساعت کار افراد می باشد.

۲-۲- دایره ثبت اوقات کار

واحد کارگزینی یک وظیفه عمده اش مشخص نمون ساعت کار افراد است؛ بدین صورت که افراد در هنگام ورود به اداره باید کارت بزنند و این کار هر روز در هنگام ورود و خروج باید انجام شود تا مشخص شود هر فرد در روز چند ساعت کار می کند.

بعد از انجام این عمل، از آنجا که این کارت ساعت زنی با کامپیوتری که داخل کارگزینی قرار گرفته، بطور مستقیم در ارتباط است، زمان ورود و خروج افراد در آن ثبت می شود.

بعد از آن مسئول واحد کارگزینی در پایان هر ماه، ساعات کارکرد افراد را مورد بررسی قرار می دهد. البته این امر می تواند هر روز انجام شود؛ زیرا ساعات کارکرد افراد در کامپیوتر ذخیره شده و مسئول آن تنها با زدن دکمه دریافت، می تواند آن را روی کاغذ چاپ کرده و مورد مطالعه قرار دهد.

۳-۲- ساعات کار افراد

ساعت کار افراد از هفت صبح شروع شده و تا ساعت ۲:۱۰ بعد از ظهر ادامه دارد، اما افراد می توانند ساعتی هم به عنوان اضافه کاری در اداره انجام وظیفه نمایند. در این مورد، افراد باید بعد از هر ورود و خروج ساعت بزنند تا مشخص شود چند ساعت در روز کار انجام داده اند.

در مورد افراد غایب، خود سیستم کامپیوتری وضعیت آنها را مشخص می کند؛ زیرا با وارد نکردن کارت ساعت، بطور اتوماتیک اسامی افراد در ستون غیبت علامت خورده و برای آنها غیبت محاسبه می شود. البته لازم به ذکر است که هر فرد می تواند در روز حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه مرخصی، بدون تاثیر در فیش حقوقی خود، داشته باشد. به عبارتی دیگر، هر فرد ماهی ۲٫۵ روز یا سالی ۳۰ روز مرخصی دارد که می تواند از آن استفاه نماید.

حال بعد از اینکه کارگزینی کار خود را انجام داد، لیست ساعت کار را به معاونت مالی تحویل می دهد. در آنجا مسئول آن دایره به بررسی اضافه کاری ها و مرخصی ها می پردازد و افرادی که مرخصی خود را از قبل، با پر کردن فرم درخواست و تحویل آن به کارگزینی مشخص کرده باشند، هیچ منعی برای آنها وجود ندارد، ولی اگر این مرخصی ها طولانی و بدون درخواست باشد، باید نسبت به آن پاسخگو بوده و ضمناً این موضوع می تواند باعث جریمه فرد نیز بشود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروژه حسابداری دولتی در کمیته امداد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :