بررسی پدیده رزونانس و فرورزونانس در سیستم قدرت

مشخصات فایل بررسی پدیده رزونانس

 • نوع فایل : ورد (قابل ویرایش)
 • تعداد فصل ها : 13

فهرست مطالب در توضیحات آورده شده است.

توجه : متاسفانه این مقاله فاقد تصاویر و شکل های مربوطه است.

۱۹۳,۷۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

پدیده رزونانس در برق چیست؟

وقتی در یک مدار متشکل از سلف و خازن، در صورتیکه عناصر سلف و خازن و فرکانس منبع تغذیه دارای رابطه فیزیکی خاصی با یکدیگر شوند، ولتاژ و جریان این شبکه ها شدیداً افزایش یافته و باعث وارد آمدن صدمات زیادی به شبکه می شود که به این پدیده رزونانس می گویند.

اهمیت بررسی پدیده رزونانس

بررسی پدیده رزونانس و فرورزونانس از آنجایی اهمیت دارد که باعث صدمات زیادی به شبکه برق می شود، بنابراین با بررسی آن میتوان راه هایی برای کاهش رخ دادن این پدیده و جلوگیری از صدمات احتمالی به شبکه برق، یافت.

 

این افزایش جریان و ولتاژ مدار به میزان بالا اگر به روش های مناسبی کنترل و محدود نشوند می توانند باعث وارد آوردن صدمات زیادی به تجهیزات و کلید ها و همچنین باعث از بین رفتن ایزولاسیون تجهیزات فشار قوی و همچنین ایزولاسیون قسمت مختلف شبکه خواهد شد که این افزایش قابل ملاحظه جریان و ولتاژ به میزان زیاد در طی ایجاد هماهنگی خاص بین مقادیر سلف و خازن وفرکانس شبکه به پدیده رزونانس (تشدید) Resonance موسوم است.

آشنایی با پدیده رزونانس در یک شبکه الکتریکی ساده

همانطور که گفته شد در یک مدار متشکل از سلف و خازن در صورتیکه بین مقادیر فرکانس منبع تغذیه و سلف و ظرفیت خازن ارتباط فیزیکی و ریاضی خاص برقرار شود مقادیر ولتاژ و جریان این شبکه در قسمت های مختلف شدیداً افزایش یافته و باعث وارد آمدن صدمات زیادی به قسمت های شبکه می شود که جبران آن از نظر اقتصادی هزینه زیادی را دربر خواهد داشت.

فصل اول: رزونانس در شبکه های الکتریکی

 • پدیده رزونانس شبکه های الکتریکی و مدل سازی ریاضی و مداری آن
 • آشنایی با پدیده رزونانس در یک شبکه الکتریکی ساده
 • منابع ظهور هارمونی و تأثیر آنها در بروز پدیده رزونانس
 • رزونانس موازی
 • نمایش گرافیکی ساده پدیده رزونانس در یک شبکه الکتریکی
 • پدیده رزونانس در شبکه های توزیع و انتقال انرژی
 • پدیده فرورزونانس در شبکه های الکتریکی
 • بررسی پدیده فرورزونانس و کمیات موثر در بروز آن
 • مقایسه پدیده رزونانس و فرورزونانس
 • تأثیر وجود مقاومت اهمی در مدار L.C بدون هسته فرو مغناطیس
 • تاثیر وجود مقاومت اهمی در مدار L.C دارای هسته فرو مغناطیس
 • تأثیر اندوکتانس خطی در مدارهای با هسته فرومغناطیس ( اندوکتانس غیرخطی)
 • بررسی دو نمونه از مدارهای مستعد در بروز پدیده ی فرورزونانس

 

فصل دوم: بررسی پدیده فرورزونانس

 • پدیده فرورزونانس در شبکه های الکتریکی
 • بررسی پدیده فرورزونانس و کمیات موثر در بروز آن
 • مقایسه پدیده رزونانس و فرورزونانس
 • تأثیر وجود مقاومت اهمی در مدار L.C بدون هسته فرو مغناطیس
 • تاثیر وجود مقاومت اهمی در مدار L.C دارای هسته فرو مغناطیس
 • نتیجه گیری نهایی
 • تأثیر اندوکتانس خطی در مدارهای با هسته فرومغناطیس ( اندوکتانس غیرخطی)
 • بررسی دو نمونه از مدارهای مستعد در بروز پدیده ی فرورزونانس

 

فصل سوم: پدیده رزونانس و فرورزونانس در شبکه های توزیع ۲۰kv

 • خصوصیات و شرایط پدیده در شبکه های توزیع
 • پیش بینی های مناسب جهت جلوگیری از بروز پدیده فرورزونانس
 • شرح بروز پدیده رزونانس در شبکه های انتقال ولتاژ بالا
 • شرایط عدم تقارن بهره برداری سه فاز در خطوط انتقال انرژی
 • بروز رزونانس در خطوط انتقال انرژی ناشی از عملکرد دستگاه های وصل مجدد اتوماتیک
 • تأثیر مشخصات راکتورها و ترانسفورماتور در بروز پدیده

 

فصل چهارم: پدیده های رزونانس در شبکه های انتقال انرژی

 • شرح بروز پدیده رزونانس در شبکه های انتقال ولتاژ بالا
 • شرایط عدم تقارن بهره برداری سه فاز در خطوط انتقال انرژی
 • تأثیر مشخصات راکتورها و ترانسفورماتور در بروز پدیده

 

فصل پنجم: اشباع هسته مغناطیسی در تجهیزات قدرت

 • شرایط اشباع هسته مغناطیس
 • نحوه بررسی اشباع هسته در تجهیزات دارای هسته مغناطیس در بروز پدیده فرورزونانس

 

فصل ششم: فرورزونانس در شبکه های انتقال انرژی

 • خصوصیات بروز پدیده در شبکه های انتقال انرژی الکتریکی
 • فرورزونانس در هارمونی های بالا
 • فرورزونانس در هارمونی های پایین
 • بروز پدیده فرورزونانس در خطوط مستقل با تغذیه از یک انتها
 • اضافه ولتاژ های گذرای انتهای خطوط
 • شرایط بروز پدیده فرورزونانس
 • آزمایش های انجام شده در دو نمونه واقعی
 • آزمایش ها در خط

 

فصل هفتم: مدارهای مناسب بروز پدیده فرورزونانس

 • فرورزونانس تک فاز در خطوط انتقال انرژی
 • فرورزونانس در خطوط مجهز به کلید با خازن موازی
 • فرورزونانس در شینه های ذخیره (spare) ایستگاه
 • بروز پدیده فرورزونانس در شینه های با اتصال مدرن از نوع ۲/۳ و ۳/۴ کلید
 • فرورزونانس در مدار ثانویه ترانسفورماتور های ولتاژ خازنی
 • مشخصات احتمال بروز پدیده فرورزونانس

 

فصل هشتم: تاثیر برقگیرها و پدیده فرورزونانس

 • ساختار برقگیر های MOA و نقش اضافه ولتاژ های فرکانس ۵۰ در عمر و دوام آنها
 • تاثیر اضافه ولتاژ ناشی از پدیده فرورزونانس در کار برقگیرها
 • کار برقگیر ها در شبکه های توزیع زیر زمینی و بروز پدیده فرو رزونانس
 • جریان تخلیه برقرار شده در برقگیرها در برابر اضافه ولتاژهای فرو رزونانس
 • پایداری حرارتی برقگیرها در برابر هدایت تناوبی و غیر تناوبی
 • کمیات مؤثر در افزایش دمای برقگیر در قبال پدیده فرو رزونانس

 

فصل نهم: اضافه ولتاژها در سیستم قدرت

 • آشنایی کلی با تأثیر اضافه ولتاژ در سیستم قدرت
 • تعریف واژه ایزولاسیون در تجهیزات بکار رفته در سیستم قدرت
 • خصوصیات ایزولاسیون شبکه
 • مفهوم اضافه ولتاژهای قطع و وصل
 • انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه
 • اضافه ولتاژ های رعد و برق یا اضافه ولتاژ های خارجی
 • شرایط بروز اضافه ولتاژ های موقت

 

فصل دهم: اضافه ولتاژ های موقت در شبکه های انتقال انرژی

 • تاثیر اضافه ولتاژ های موقت ناشی از بروز عیب در شبکه
 • اضافه ولتاژها موقت ناشی از قطع خطوط پر بار
 • ارتباط اضافه ولتاژ های موقت بی باری خط با مشخصات شبکه
 • اضافه ولتاژهای موقت ناشی از بروز عیب در انتهای خطوط باز
 • اضافه ولتاژ های موقت ناشی از قطع کلید ها در خطوط اصلی
 • قطع کلید ها در دو انتهای خطوط با قدرت اتصال کوتاه مختلف شبکه های تغذیه و پارالل نمودن مجدد
 • نحوه کاهش اضافه ولتاژ های موقت در خطوط انتقال انرژی با ولتاژ بالا
 • کاهش طول خط از طریق نصب ایستگاه های واسطه
 • متعادل کردن امپدانس موجی خط
 • تأثیر متعادل کردن امپدانس موجی در شرایط پایداری خط
 • متعادل نمودن امپدانس موجی خط توسط راکتور شنت
 • اضافه ولتاژهای ناشی از سنکرونیزاسیون یا پارالل شبکه ها در خطوط انتقال انرژی

 

فصل یازدهم: اضافه ولتاژ گذرا یا Traveling Wave

 • اضافه ولتاژ های گذرا ناشی از قطع و وصل در شبکه های انتقال انرژی الکتریکی
 • رژیم گذرای ناشی از قطع و وصل کلید ها
 • شرایط بروز اضافه ولتاژ های گذرا
 • اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از بروز عیب در خطوط انتقال انرژی
 • اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از قطع کلید خطوط
 • نحوه کاهش اضافه ولتاژ های گذرا ناشی از قطع جریان های القائی
 • محافظت راکتورهای متصل به خطوط انتقال انرژی توسط برقگیرها‌
 • اضافه ولتاژ های گذرا ناشی از بروز رزونانس در خط

 

فصل دوازدهم: اضافه ولتاژ های گذرا ناشی از کار دستگاه های وصل مجدد اتوماتیک سه فاز وتک فاز

 • نحوه کار دستگاه های وصل مجدد اتوماتیک خط
 • پدیده های حاصل از وصل مجدد اتوماتیک خط
 • پدیده بارهای باقیمانده درخط
 • پدیده موجهای انعکاسی در خط

 

فصل سیزدهم: کاهش دامنه اضافه ولتاژ های ناشی از کار دستگاه های وصل مجدد اتوماتیک

 • تاثیر دامنه اضافه ولتاژ ها در سطح ایزولاسیون شبکه
 • طرق گوناگون کاهش دامنه اضافه ولتاژها
 • تخلیه بارهای الکتریکی باقیمانده در خط
 • نحوه تخلیه بارهای الکتریکی باقیمانده در خطوط انتقال انرژی
 • تخلیه بارهای الکتریک باقیمانده توسط ترانسفورماتور های قدرت راکتورو IVT ها
 • تخلیه بارهای الکتریکی باقیمانده از طریق ترانسفورماتور های ولتاژ مغناطیس
 • نصب مقاومت های موازی با کلید
 • طرز کار کلید مجهز به مقاومت وصل
 • کلیدهای با دو مرحله مقاومت موازی وصل
 • بررسی تخلیه بارها الکتریکی باقیمانده در خط توسط مقاومت های وصل
 • خطوط ۴۰۰ کیلو ولت در ایستگاه اصفهان عبارتند از
 • کنترل لحظه وصل کلید

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی پدیده رزونانس و فرورزونانس در سیستم قدرت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :