ژنتیک رفتاری

۱۸,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

چکیده

ژنتیک رفتاری یک علم میان رشته ای میوند دهنده علم وراثت و علوم رفتاری است . از مهمترین دستاوردهای جدید درباره بیماری آلزایمر تاثیر یک ژن در روی کروموزوم شماره ۱۴ که سبب آغاز زود رس این بیماری می شود است .

در سال ۱۹۹۳ ژنتی که خطر بیماری آلزایمر دیر رس را بهرت از هر نوع عامل خطر ساز شناخته شده دیگر پیش بینی می کند شناسائی شده از دیگر دستاوردهای جدید در زمینه عقب ماندگی ذهنی است که یک عامل منفرد مهم موجب آن می شود و آن توارث یک کروموزوم اضافی ۲۱ است که باعث اختلال دادن می شود و همجنس ها X شکننده و بیماری اسکیزوفرنیا و اوتیسم که پژوهش های ژنتیک به طور قانع کننده ای نشان دادند که عوامل ارثی در بیشتر بیماری های روانی نقش مهمی دارند.

ویژگی های نظیر قد ، وزن ، هوش ، شخصیت که مرتباً بین افراد فرق می کند از توارث فیرژنی ناشی می شوند . یکی از مسیرهای مهم آینده پژوهش ژنتیک رفتاری استفاده از اندازه گیری های مستقیم ژنها و محیط در طرح های ژنتیک کمی است فرزند خواندگی و دوقلوها آزمایش های طبیعی هستند که می توان از آنها برای سنجش نقش نسبی سرشت و تربیت در شباهت خانوادگی بهره برداری کرد.

شواهد مربوط به نقش چشمگیر وراثت در توانائی شناختی عمومی (g)  را می توان به وسیله عوامل ارثی توجیه کرد.

داده های گردآوری شده از بررسی های خانوادگی ، دوقلوها و فرزند خوانده ها دلالت بر تاثیر ژنتیکی در اختلال دوقطبی و افسردگی با آغاز زودرس نشان می دهد و همچنین برای اختلال وحشت زدگی ، اختلال اضطراب فراگیر اختلال وسواس فکری – عملی و ا ختلال فشار روانی پس آسیبی شب ادراری و تیکهای مزمن برخی شواهد حاکی از تاثیرات ژنتیکی می باشد به تازگی دو ژن مسئول چاقی در موش ها شناسائی شده اند وچاقی مورد توجه پژوهش های ژنتیک مولکولی قرار گرفته است .

و پژوهش های ژنتیکی در زمینه تندرستی با موضوع های مانند پاسخ به فشار روانی ، وزن بدن و رفتارهای اعتیاد آور از این زمینه بدست آورده اند و در زمینه پیری رابطه میان آپولیپو پروتئین E  و زوال عقل دیررس نوعی است یافته جالب دیگر درباره ژنتیک و پیر شدن شناختی است .

در زمینه الکسیم نتایج بررسی ها در مجموع دلالت بر توارث پذیری متوسط برای مردان و توارث پذیری ناچیز برای زنان دارد . و الکلسیم با آغاز زودرس و شدیدتر بسیار توارث پذیرتر است.

برای تداوم و مقدار سیگار کشیدن تاثیر ژنتیکی متوسطی بدست آمده است ، تاثیر محیطی مشترک نقش مهمتری در آغاز سیگار کشیدن دارد. حتی گرایش به مصرف داروها ممکن است تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار داشته باشد.
پژوهش ژنتیکی نشان دهنده آن است که ژنتیک تاثیر اندکی بر طول عمر دارد. چند ویژگی که در سالمندی مورد پژوهش ژنتیکی قرار گرفته اند رفتار سنخ الف (تیپ A) و درک مکان کنترل که در این موارد تاثیر ژنتیکی متوسطی نشان می د هد .

مقدمه

یکی از پیشرفتهای چشمگیر روانشناسی طی دهه های اخیر شناسائی و درک اهمیت نقش عوامل ارثی است . علم وراثت مانند کسانی که بیرون از گود نشسته و اظهارنظرهای سودمندی ارائه می کنند نیست . بلکه برای رونشناسی و سایر علوم رفتاری جنبه حیاتی دارد.

در واقع وراثت شناسی برای همه علوم زیستی یک زمینه بنیادین به شمار می آید . علم وراثت فصل مشترک میان علوم زیستی و رفتاری است . و کمک می کند تا در علم وراثت شیوه های پژوهشی گوناگونی به کار می روند ، مانند بررسی های دو قلوها و فرزند خوانده ها (که ژنتیک کمی نامیده می شود) ، که در آنها تاثیر نسبی عوامل ارثی و محیطی بررسی می شود ، همچنین شامل راهبردهایی برای شناسائی ژنهای خاص است (که ژنتیک مولکولی نامیده می شود).

ژنتیک رفتاری ، مانند ژنتیک پزشکی یا ژنتیک انسان شناختی ، تخصصی است که این شیوه های پژوهشی ژنتیک را در بررسی رفتار به کار می برد .

ژنتیک رفتاری شامل تخصص های فرعی است که بر حوزه های خاصی از رفتار متمرکز می شوند ؛ مانند ژنتیک روان پزشکی ،‌ و ژنتیک داروشناسی روانی .

ژنتیک رفتاری ، رشته ای از علم است ،‌ که برخی از مهمترین دستاوردهای علوم رفتاری در سالهای اخیر در آن تحقق یافته است .

هدف این مقاله ایجاد انگیزه و شور و شوق برای آشنایی و مطالعه‌ی بیشتر و بر انگیختن کنجکاوی برای آموختن درباره ژنتیک علوم رفتاری است.

زمینه هایی که درباره آنها بیشتر اطلاع داریم عبارتند از : توانائی ها و ناتوانیهای شناختی ، آسیب شناسی روانی و شخصیت . همچنین زمینه هایی از روان شناسی که به تازگی مورد توجه وراثت شناسی قرار گرفته ، مانند : روان شناسی تندرستی ، پیری و روانشناسی تکاملی . یکی از پیشرفتهای جالب در ژنتیک رفتاری آغاز توانایی شناسایی ژنهای خاصی است که بر رفتار تأثیر دارند .

چون ژنتیک رفتاری یک علم میان رشته ای پیونده دهنده‌ی علم وراثت و علوم رفتاری است، پیچیدگی هایی نیز دارد . که تا حد امکان کوشیده ایم مطالب را ساده ارائه نماییم بدون آنکه به محتوا و درستی آنها آسیب وارد شود .

تاریخچه موضوع

برخی از مهمترین دستاوردهای جدید درباره‌ی رفتار به علم ژنتیک مربوط می شود . برای نمونه لذت از دست دادن حافظه و گمگشتگی در بیماری آلزایمر را در نظر می گیریم ، که در سنین بالاتر از ۸۰ سال ، از هر ۵ نفر یک نفر دچار آن می شود . گر چه بیماری آلزایمر به ندرت بیش از سن ۶۰ سالگی رخ می دهد . ولی برخی از موارد زود آغاز آن در خانواده ها به گونه ای ساده تداوم می یابد که نشان دهنده‌ی تأ‌ثیر یک ژن است .

در سال ۱۹۹۲ معلوم شد که یک ژن منفرد روی کروموزم شماره ۱۴ سبب بسیاری از این موارد آغاز زود رس بیماری آلزایمر است . علاوه بر این بررسی های ژنتیکی که در آنها احتمال خطر در دوقلوهای همسان و نا همسان را مقایسه کرده اند ، تأثیرات ارثی را نشان داده اند . دوقلوهای همسان از نظر ارثی همانند هستند اما دو قلو های نا همسان مانند سایر همشیرهای ناهمانند ، از نظر ارثی فقط ۵۰ درصد به یکدیگر شباهت دارند .

بررسی دوقلوها  نشان داده است که اگر یکی از دوقلوهای همسان دچار بیماری آلزایمر شود ، خطر دچار شدن دیگری ۶۰ درصد خواهد بود ، اما اگر یکی از دوقلوهای ناهمسان دچار این بیماری شود ، خطر بیمار شدن دیگری ۳۰ درصد است ، این یافته ها حاکی از تأثیرات ژنی و ارثی است . حتی در مورد اختلال های پیچیده ای مانندآلزایمر دیر رس ،‌ در حال حاضر امکان شناسایی ژنهایی را داریم که به عنوان عامل خطر ساز در این بیماری نقش دارند . در سال ۱۹۹۳ ژنی که خطر بیماری آلزایمر دیر رس را بهتر از هر نوع عامل خطر ساز شناخته شده‌ی دیگر پیش بینی می کند شناسایی شد .

نمونه دیگر دستاورد های ژنتیکی جدید ، در زمینه‌ی عقب ماندگی ذهنی است . دهها سال است که می دانیم یک عامل منفرد بسیار مهم که موجب عقب ماندگی ذهنی می شود ، و علت بیش از یک چهارم عقب ماندگی های ذهنی در افراد پناهگاهی به شمار می رود . توارث یک کروموزم اضافی ۲۱ است . این اختلال را اغلب نشانگان داون می نامند .

در سال ۱۹۹۱ پژوهشگران یک ژن منفرد شناسایی کردند که دومین عامل رایج در عقب ماندگیهای ذهنی تلقی می شود . این نوع عقب ماندگی ذهنی را x شکننده می نامند . ژنی که سبب این اختلال می شود روی کروموزم x قرار دارد . به همین دلیل به این اسم نامگذاری شده است .

ژن x شکننده بسیار جالب است  زیرا شامل نوعی نقص ژنتیکی تازه کشف شده ای است که در ژن یک زنجیره‌ی کوتاه DNA به اشتباه صد ها بار تکرار می شود . در حال حاضر می دانیم که این نوع نقص ارثی عامل چند بیماری دیگر هم هست که در گذشته شگفت آور به نظر می رسیدند ( روان شناسی کودکان استثنائی – محمد علی احمد وند ) تا دهه‌ی هفتم قرن بیستم بسیاری از اشخاص ،‌ خاستگاههای بیماریهای روانی مانند اسکیز و فرنیا و اوتیسم را محیطی تلقی می کردند و برخی از نظریه ها عامل آنها را بی کفایتی در فرزند پروری می دانستند .

اما پژوهش های ژنتیک به طور قانع کننده ای نشان دادند که عوامل ارثی در بیشتر بیماری های روانی نقش مهمی دارند .

در مورد اسکیز و فرنیا اگر یکی از دوقلوهای همسان دچار اسکیز و فرنیا شود احتمال دچار شدن دیگری به این بیماری ۴۵ درصد است ولی این احتمال برای دوقلوهای ناهمسان به ۱۷ درصد می رسد . به تازگی معلوم شده است که اوتیسم یکی از توارث پذیر ترین اختلالها است و احتمال دچار شدند دوقلوهای همسان ۶۰ درصد و برای دوقلوهای ناهمسان ۱۰ درصد است . در حال حاضر بر سر میدان کردن ژنهای اختصاصی که عامل بیماری روانی هستند رقابت به راه افتاده است.

فهرست پروژه :

چکیده
مقدمه
تاریخچه موضوع
انواع
تعریف
برابری
الگوهای وراثت ژنتیکی
وراثت بارز – نهفته
توجه
نقش پذیری ژنتیکی
فواید و ضررها
جهش و ژنهای نامطلوب
توارث چند ژنی
انواع اختلالات
نابهنجاری های کروموزونی
ناهنجاری های کروموزوم های جنسی
کاربردها
پژوهش درباره ژنتیک رفتار انسان
طرحهای فرزند خواندگی
توارث پذیری
ناتوانی های شناختی
توانائی شناختی عمومی
آسیب شناسی روانی
شخصیت و اختلال های شخصیت
رونشناسی تندرستی و پیری
روانشناسی و پیری
نظریه ها
آیا می توانیم طبیعت انسان را تغییر دهیم ؟
کشف تازه دانشمندان سوئدی
عوامل ژنتیکی
ژن های رفتاری
اثر ژنها در عشق و احساسات
فهرست منابع

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژنتیک رفتاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :