پروتکل دسترسی بی سیمی ( WAP ) ( بلوتوث )

۳۰,۰۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

پروتکل دسترسی بی سیمی (WAP) یک پروتکل بی سیمی است که به دستگاه های سیار (در حال حرکت )‌اجازه می دهد تا از سرویس داده ها استفاده کرده و به اینترنت دسترسی داشته باشند . WAP می تواند با تکنولوژی های بی سیمی متفاوت متنوعی کار کند که هر یک در قسمت پایین استک WAP به عنوان یک bearer متصل می شود.

همانند روشی که Bluetooth دارای SIG است که استاندارد ها را تعریف کرده قابلیت عملکرد داخلی راتضمین می کند. WAP دارای WAP Forum ( حوزه WAP ) می باشد.

WAP Forum شرکت های مربوط به همه قسمت های صنعت بی سیم را برای تعریف استانداردهای WAP و کمک به حصول اطمینان از قابلیت کارکرد داخلی بین محصولات WAP یکپارچه و هماهنگ می کند. استانداردهای WAP از طریق وب سایت WAP Forum به آدرس قابل برداشت (‌دان لود) کردن می باشد.

WAP بسیاری از شبکه های بی سیمی را حمایت و ساپورت می کند که عبارتند از : DECT DataTAC, TETRA, iDEN,ReFLEX, FLEX,TDMA,PHS,PDC,GSM ,CDMA,CDPD و Mobitex اما در زمان نگارش Bluetooth به صورت معمول به عنوان یک لایه حامل (brearer layer) توسط WAP Forum هماهنگ نمی شود .

این بدان معنی نیست که هیچ استانداردی برای قابلیت عملکرد داخلی بین محصولات Bluetooth با WAP فعال شده وجود ندارد . مشخصه Bluetooth شامل یک بخش درباره چگونگی عملکرد داخلی با WAP می باشد و Bluetooth SIG با WAP Forum برای کمک به حصول اطمینان درابره قابلیت عملکرد داخلی Bluetooth و WAP کار می کند.

WAP یک ساختار سرور / مشتری (Client/server) را حمایت می کند . مشتری با یک سرور ( یا (Proxy با استفاده از پروتکل های WAP ارتباط برقرار می کند.

دستگاه های مشتری (Client) با WAP فعال شده می توانند از microbrowsers (جستجوگرهای میکرو) استفاده کنند که به صورت ویژه ای جستجوگرهای Web طراحی شده اند که برای دستگاه های سیار همانند تلفن های دستی سلولی مناسب می باشد .

یک microbrowsers برای کار با یک صفحه کوچک (small Screen) و برای استفاده حافظه ای کمتر از یک browser که روی صفحه یک کامپیوتر شخصی (pc) کار می کند ، طراحی می شود. WAP از طریق Wiresess Markup Language (WML) ،این امکانات را فراهم می نماید این کارها مشابه Hyper Text Markup Language(HTML) می باشد.

HTML برای طراحی صفحاتی روی وب جهان گستر همانند روش مربوط به صفحات HTML استفاده می شود. اما برای صفحاتی کوچکتر که امروز برای تجهیزات سیار بکار می روند ، طراحی می شوند.

محتویات فراهم کننده ( شخصی که در سایت های اینترنت کار می کند و جستجو می نماید) صفحات WAP را فراهم می کند ،‌چون به آنها اجازه دسترسی به یک بازار عظیمی از مشتریان موبایل را می دهد. سیاری از افرادی که در خانه یا اداره ، صفحات وب را جستجو و بررسی می کنند اما نمی توانند به صورت سیار به آن دسترسی داشته باشند .

بازار برای سرویس های WAP بیش از آنچه که هست ، قابل گسترش می باشد، حدود دو برابر تلفن های سیار PC ها به فروش رفتند ، تلفن ها با microbrowsersها به تلفن های هوشمند تبدیل می شوند. بسیاری از افراد یک PC ندارند که دارای قابلیت دسترسی به وب جهان گستر از طریق تلفن همراه باشد.

WAP فقط با تلفن ها کار نمی کند، پیجرها و PDA ها کاندیدای کار با WAP می باشند. در حقیقت هر دستگاه با یک صفحه و توانایی برای حمایت یک اتصال بی سیمی بایستی به یک دستگاه WAP تبدیل شود.

۱-۱۲ WAP Forum
WAP Forum توسط یک بورد ازدایرکتورها سربندی می شود ، زیر بورد کمیته ویژه ای بنام گروه معماری (یک گروه که مشخص می کند که کدام گروه کاری ،‌کار انجام خواهد داد ) وجود دارد ، گروهها به صورت ویژه ای خودشان کار می کنند ( شکل ۱-۱۲ را مشاهده کنید ) . گروه کاری ویژه ای وجود دارد که جزئیات مربوط به استاندارد WAP را تعریف می کند .

اعضاء WAP Forum می توانند به این گروهها ملحق شوند و در تعاریف مربوط به استاندارد WAP شریک شوند . غیر عضوها هم می توانند با اراء توضیحات و تفسیرهایی برای سایت وب WAP در تأثیر گذار باشند .

بورد دایرکتورها در کمیته در کار شارژ آزاد سازی مشخصات WAP می باشد و در کار شارژ محتویات آنها قرار دارد . برای کمک به این کار ،‌این کمیته ، گروههای کاری ماهر و گروههای کاری خاص را شکل می دهد .

اعضاء WAP Forumمی توانند به گروههای کاری که مشخصه WAP را تعریف کرده و به آنها اجازه شراکت مستقیم در فرآیند نگارش ویرایش های جدید را می دهد ، ملحق شوند .

آنها همچنین می توانند اقدام به کمک برای تعریف پیام های بازاریابی برای WAP ،‌نامزد کردن و انتخاب دایرکتورهایی برای بورد WAP Forum نمایند ، البته ایجاد شبکه با شرکت های دیگر در WAP جالب می باشد و مورد توجه قرار دارد .

فهرست محتوا :

فصل ۱۲ : پروتکل دسترسی بی سیمی

۱-۱۲ WAP Forum 4

[ شکل ۱-۱۲ : ساختار سازماندهی WAP ]

۲-۱۲ WAP STACK

[ شکل ۲-۱۲ – WAP روی استک پروتکل Bluetooth ]

۳-۱۲ لینک ( حلقه ) ها PPP

۱-۳-۱۲ پروتکل کنترل لینک PPP

[شکل ۳-۱۲ – ساختار فشرده سازی PPP]

[ شکل ۴-۱۲- ساختار مربوط به یک بسته PPP LCP]

[ جدول توالی پیام برای تنظیم یک لینک PPP]

۲-۳-۱۲ حالت های PPP

۴-۱۲ سرور و مشتری های WAP

[ شکل ۷-۱۲ بازیابی محتویات WAP از یک سرور WAP ]

[ شکل ۸-۱۲ gateway WAP ]

Gateway دو سرویس را اجراء می کند

۵-۱۲ به حالت تعلیق در آوردن و از سرگرفتن کار

۱-۵-۱۲ ــ Server Push

۶-۱۲ ـ کشف (پیدا کردن ) سرویس

[ شکل ۹-۱۲ – ایجاد یک WSP Session و بازیابی محتویات WAP ]

۷-۱۲ قابلیت کار داخلی WAP

۸-۱۲ استفاده از WAP

۹-۱۲ – خلاصه

فصل ۱۳

OBEX and IrDA

تعریف OBEX شامل موارد زیر می باشد

۱-۱۳ OBEX در Bluetooth Stack

[ شکل ۱-۱۳ Bluetooth و استک های پروتکلی IrDA DATA]

۱-۱-۱۳ RFCOMM Over OBEX

۲-۱-۱۳ OBEX Over TCP/IP

۲-۱۳ مدل هدف یا Object model

۳-۱۳ session protocl

۱-۳-۱۳ بسته های درخواست و پاسخ

[ شکل ۳-۱۳- ساختار مربوط به یک بسته درخواست OBEX ]

[شکل ۴-۱۳- ساختار مربوط به یک بسته پاسخ OBEX ]

۲-۳-۱۳ – عملکرد های OBEX

۳-۳-۱۳ راه اندازی OBEX Sessions

[شکل ۵-۱۳ جدول توالی پیغام برای ایجاد یک OBEX Session ]

[شکل ۶-۱۳ ساختار مربوط به یک درخواست اتصال OBEX ]

[شکل ۷-۱۳ شاختار مربوط به پاسخ اتصال OBEX ]

۴-۳-۱۳ : بستن (خاتمه دادن ) OBEX Session

۵-۳-۱۳ : انتقال اهداف از مشتری به سرور

[ شکل ۸-۱۳ جدول توالی پیغام برای بستن یک OBEX Session]

[شکل ۹-۱۳ جدول توالی پیغام برای انتقال یک هدف کوچک از مشتری به سرور]

[شکل ۱۰-۱۳ جدول توالی پیغام برای یک OBEX Session نمونه ]

۶-۳-۱۳- حذف کردن اهداف (objects) وایجاد اهداف خالی (Empty objects)

۷-۳-۱۳ انتقال هدف ها از سرور به مشتری

[ شکل ۱۲-۱۳ جدول توالی پیغام برای دسترسی به یک هدف بزرگ از سرور به مشتری]

خلاصه

فصل ۱۴

پروتکل کنترل تلفنی

[شکل ۱-۱۴ استک پروتکل کنترل تلفنی ]

۱-۱۴ سیگنال سازی TCS

[ شکل ۲-۱۴ ساختار مربوط به پیغام سیگنالینگ Q.931 ]

[شکل ۳-۱۴ سختار مربوط به پیغام سیگنالینگ TCS]

[ شکل ۴-۱۴ المان اطلاعاتی با طول ثابت ]

[شکل ۵-۱۴ المان اطلاعاتی با طول متغیر ]

۲-۱۴ سیگنال سازی ایجاد call ( پایه گذاری فراخوانی )

۱-۲-۱۴- پیغام SET UP (‌راه اندازی – شروع به کار )

۲-۲-۱۴ توالی های پیغام برای انجام یک فراخوانی

[شکل ۸-۱۴ – جدول توالی پیغام برای اتصال TCS با پیغام های گزینشی ]

[ شکل ۹-۱۴ جدول توالی پیغام Lean TCS برای اتصال TCS]

۳-۲-۱۴ Time out ها

[شکل ۱۰-۱۴ – حالت های مربوط به ایجاد فراخوانی ]

[ شکل ۱۱-۱۴ جدول توالی پیغام برای پاک و حذف کردن فراخوانی (call Clearing) ]

۳-۱۴ سیگنال سازی برای پاک کردن فراخوانی (call)

[ شکل ۱۲-۱۴ – جدول توالی پیغام برای رد کردن یک فراخوانی ]

[شکل ۱۳-۱۴ – جدول توالی پیغام برای پاک و حذف کردن یک فراخوانی جهت یک دستگاه چند نقطه ای ]

۴-۱۴ سیگنال سازی DTME

[شکل ۱۴-۱۴ جدول توالی پیغام برای تولید DTMF tones ]

۵-۱۴ سیگنال سازی گروه کاربری بی سیمی (WUG)

۱-۵-۱۴ ملحق شدن به یک WUG

[ شکل ۱۵-۱۴ مدیریت گروهی TCS‌]

[ شکل ۱۶-۱۴ جدول توالی پیغام برای دسترسی به access rights ]

۲-۵-۱۴ توزیع پیکربندی و آرایش

۳-۵-۱۴ دسترسی سریع به عضو داخلی

[شکل ۱۷-۱۴ جدول توالی پیغام برای توزیع پیکربندی ]

[ شکل ۱۸-۱۴ جدول توالی پیغام برای دسترسی سریع به عضو داخلی ]

[ شکل ۱۹-۱۴ جداول توالی پیغام برای رد کردن دسترسی سریع به عضو داخلی ]

۶-۱۴ سیگنال سازی بدون اتصال

۷-۱۴ حالت های فراخوانی TCS‌

[شکل ۲۰-۱۴ دیاگرام انتقال حالت برای Lean TCS ]

خلاصه

فصل ۱۵

کاربردها : پروفایل های Bluetooth

[ شکل ۱-۱۵ پروفایل های Bluetooth ]

۱-۱۵ ساختار پروفایل

۲-۱۵ – پروفایل دسترسی عمومی

۱-۲-۱۵ – اصطلاحات

۲-۲-۱۵ مد های عملکرد

۳-۱۵ پروفایل قسمت سریالی

۴-۱۵- شماره گیری شبکه

[ شکل ۳-۱۵ دو نوع از لینک dial up net working ]

۱-۴-۱۵- ایجاد یک اتصال Dial up net working

[ شکل ۴-۱۵ استک پروتکلی Dial – up net working ]

[ شکل ۵-۱۵ مراحل مربوط به ایجاد یک اتصال dial up net working]

۵-۱۵ پروفایل فکس

[ شکل ۶-۱۵ استک پروتکلی پروفایل فکس ]

[ شکل ۷-۱۵ استک پروتکلی پروفایل headset ]

۶-۱۵ پروفایل HEADSET

۱-۶-۱۵ – پایه گذاری ( ایجاد ) یک فراخوانی (call) برای یک head set Bluetooth

[ شکل ۸-۱۵ پایه گذاری یک Call برای یک head set Bluetooth ]

[شکل ۹-۱۵ ایجاد یک فراخوانی برای یک head set Bluetooth با استفاده از تون زنگ in-band ]

۷-۱۵ پروفایل نقطه دسترسی به LAN

۱-۷-۱۵ برقراری اتصال برای یک نقطه دسترسی LAN

[شکل ۱۰-۱۵ استک پروتکلی برای پروفایل دسترسی LAN ]

[ شکل ۱۱-۱۵ – تایمینگ مربوط به پیکونت های چند تایی ]

[شکل ۱۲-۱۵ – پایه گذاری وایجاد یک اتصال برای یک نقطه دسترسی LAN]

۸-۱۵ پروفایل تبادل هدف عمومی

[شکل ۱۳-۱۵ استک پروتکلی تبادل هدف عمومی (کلی) ]

۹-۱۵ پروفایل object push

۱۰-۱۵ پروفایل انتقال فایل

۱۱-۱۵ پروفایل سنکرون

۱۲-۱۵ پروفایل intercome

[ شکل ۱۷-۱۵ پایه گذاری یک اتصال intercome ]

[شکل ۱۸-۱۵ – یک gateway تلفنی بی سیمی که یک فراخوانی را برای یک ترمینال ایجاد می کند ]

۱۴-۱۵ مزیت های پروفایل ها

[ جدول ۱-۱۵ نام های بازاریابی برای پروفایل های Bluetooth ]

۱۵-۱۵ خلاصه

 

» فاقد شکل و جدول «

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروتکل دسترسی بی سیمی ( WAP ) ( بلوتوث )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :