مشخصات محصول :

با دوستان خود به اشتراک بزارید :

در حقوق فرانسه، سهم دارای دو مفهوم است مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکتهای غیر سهامی (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و…) تطبیق دارد یعنی آن حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است قانونگذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است حق شریک در شرکت سهم و ورقه ای که بیانگر این حق است ورقه سهم خوانده می شود بررسی رژیم حقوقی حاکم بر سهم در شرکتهای سهامی مستلزم بررسی خصایص سهم، انواع سهام، و حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام است که در سه مبحث آنها را برری می کنیم.
مبحث اول: خصایص سهم
ماهیت سهم با بررسی طرز ایجاد و ادامه حیات آن مشخص می گردد با بررسی شکل سهم و شرط صدور آن ارزش سهم قابل تجزیه بودن سهم و سرانجام قابل انتقال بودن آن این نمه را به انجام می رسانیم.
الف)شکل سهم و شرط صدور آن
در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه ای قید شود که همان طور که گفتیم از آن به ورقه سهم تعبیر می شود بر خلاف آنچه در فرانسه امروز می گذرد، در ایجاد سهم نمی توان فقط به نوشتن حق صاحب سهم در شرکت در حساب مخصوص اکتفا کرد.
ماده ۲۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد همچنین به موجب ماده ۲۶ لایحه مذکور در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود…

فهرست :
اول : سهام
مبحث اول: خصایص سهم
الف)شکل سهم و شرط صدور آن
ب) ارزش سهم
ج) قابل تجزیه بودن سهم
د) قابل انتقال بودن سهم
محبث دون: انواع سهام
الف) سهام با نام و بی نام
ب) سهام نقدی و غیر نقدی
ج) سهام انتفاعی، موسس و سرمایه ای
د) سهام عادی و ممتاز
دوم: انواع سهام
سهم با نام
سهم بی نام
سهام ممتازه
سهم موسس یا انتفاعی
سوم: شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام
چهارم: تبدیل سهام
پنجم: وثقیه سهام

تعداد صفحات : ۳۵
نوع فایل : ورد ۲۰۰۳ (.doc)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

✅ برای اطلاع از جدیدترین مطالب، عضو کانال تلگرام بانک پروژه شوید. 👇