ساخت دوربين 50 هزار مگاپيكسلي براي نظارت دقيق نظامي