خیز ابرخودروی برقی برای رکورد سرعت 700 کیلومتر در ساعت