بفرست برای دوستات :

پژوهشگران بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی به بررسی اثر نانوساختار متخلخل TiO2 بر بازده سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه پرداختند.

به دلیل افزایش مصرف انرژی و محدود و تجدید ناپذیر بودن منابع انرژی فسیلی و از طرف دیگر تولید زیاد دی اکسیدکربن و متان و افزایش گرمای جهانی در نتیجه مصرف انرژی فسیلی، لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی ضرورت می‌یابد. از این رو تحقیقات بر روی سلول‌های خورشیدی از علائق محققان است.

الهام بیاتلو، کارشناس ارشد فیزیک ضمن بیان این مطلب در خصوص طرح تحقیقاتی خود گفت: در این تحقیق، اثر نانو ساختار متخلخل TiO2 بر بازده سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نانو کره‌های کربنی در قطرهای مختلف و نانو ذرات TiO2 با استفاده از روش گرمابی سنتز شده و از نانو کره‌های کربن به عنوان عامل ایجاد تخلخل استفاده شد. برای مشخصه یابی سلول های حساس شده با رنگدانه، سلول ها تحت تابش نور شبیه سازی شده خورشید (1.5AM) قرار گرفتند.

وی در ادامه تشریح کرد: تصاویر، SEMتخلخل را به خوبی نشان داده و طیف سنجی UV/Vis تغییرات میزان رنگدانه ی جذب شده را به ازای درصدوزنی و قطرهای مختلف نانوکره های کربنی ترکیب شده با TiO2 و در نتیجه تخلخل های متفاوت ایجاد شده را تأیید کرد.

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس در پایان افزود: نتایج حاصل از مشخصه یابی چگالی جریان-ولتاژ، J-V، تغییرات بازده، با افزایش و کاهش تخلخل ایجاد شده را به خوبی نشان دادند. بالاترین بازده 5.09 درصد به دست آمد که مربوط به سلول ساخته شده تحت شرایط ترکیب 2 درصد وزنی نانوکره های کربنی با TiO2 است.

این پژوهش با راهنمایی دکتر اسماعیل ساعی‌ور ایرانی زاد، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

منبع: سرویس فناوری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *