مدیریت زنجیره تامین موجودی

۹,۹۰۰ تومان

محصول باکیفیت

محصول با کیفیت

پرداخت امن و آنلاین

دانلود پس از پرداخت

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

مدیریت زنجیره تامین (به انگلیسی: Supply Chain Management) عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد.

پروفسور شاپیرو تئوری مدل فهرست و سیاهه موجودی سالیانه را توضیح می دهد و مشکلات وابسته به آمیزش و ترکیب خوشبینـی و مـدلهـای فهرستـی کلاسیـک را توضیح می دهد.

مقدمه :

مدیران زنجیره تامین در تعداد رو به رشد کارخانه ها از مدلهای خوش بینانه برای حمایت از تصمیم گیریهای بر پایه حقیقت استفاده کردند. این مدلها به تصمیم گیری بهتر در زمینه منابع ، ساخت ، حمل و نقل ، انبارداری ،خدمات به مشتـری و مدیریت فهرست کالاهـا در تسهیلات پراکنده جغرافیایی و بازارهای زنجیره تامین بودجه کارخانه ها کمک می کند.

طرحهای خوش بینانه به بسیاری از کارخانه برای طرحهای وابسته با کاهش قابل توجه هزینه های زنجیره تامین کمک می کند.

وکیلانی که این را به کار می برند به صورت سری از آن استفاده کرده و به ندرت آنرا برای موکلشان آشکار می کنند.

مدلهای فهرست کلاسیک که امنیت ذخایر ، مقادیـر ذخیره و نکات دوباره سفارش شده را محاسبه می کند با مدلهای خوش بینانه تر که طرحهایی را برای حداقل هزینه زنجیره تامین محاسبه می کنند ناسازگار است .

بویژه تکنیکهای از تئوری احتمالی که تحت نظارت ساخت مدلهای فهرست کلاسیک هستند. به خوبی با تکنیکهای خطی و برنامه های صحیح ترکیبی که تحت نظارت ساخت مدلهای خوش بینانه زنجیره تامین هستند و ترکیب نمی شونـد بنابرایـن بسیاری از مدلهای زنجیر تامین برای توسعه بوسیله یکی از کمبودهای کامل سازی محدود هستند.

بعضی ها به فهرست تصمیم گیریها که با جزئیات نا کافی در مـورد تصمیمات ذخیره تامین هستند تاکید می کنند مثل آنهایی که با تحصیـل موقعیت فرآیندهای ساخت حمل و نقل و انبارداری مربوط هستند بر عکس دیگر مدلهـا ی زنجیره تامین بر تصمیمات دیگر با جزئیات ناکافی در مـورد مدیریت فهرست کـالا تاکید مـی کنند.

یک اصـل راهنما در  تصمیمات کامل سازی فهـرست کـالا با دیگـر تصمیمات زنجیر تامین طرح مبنی بر سلسله  مراتب می باشد. همانطور که در عکس شماره ۱ نشان داده شده تصمیم گیری در مورد  فهرست کالا به عنوان قسمت اصلی مدیریت زنجیر تامین به سه طرح تقسیم شده است.

*طرح استراتژیک شامل فهرستهای طولانی طرحهای دو قسمتی

* طرح ماهرانه شامل طرحهای فهرست متراکم

* طرح عملی شامل طرح مدیریت فهرست جزئیات

علاوه بر این تصمیم گیری در سه سطح از طراحی باید با تضمین سودمندی طولانی متوسط و کوتاه کارخانه در ارتباط باشد.

عکس ۱) طرح مبنی بر سلسله مراتب و مدیریت فهرست (در فایل پروژه وجود دارد)

این بخشها با بازبینی مختصر تئوری فهرست کلاسیک آغاز می شود به دنبال آن نزدیکی و شباهت فهرست قیمتها و طرحها است که می تواند  مدلهای خوش بینانه نشان داده شده را هماهنگ کند این بحث ابتدا بر برنامه های طراحی   زنجیر تامین ماهرانه تمرکز می کند زیرا مدلها برای ایـن مشکلات نیاز به سازه های جدید  برای بدست آوردن تصمیم گیری کامل دارند بنابراین مدلهای طراحی به سه قسمت تقسیم می شود.

*استراتژیک : فهرستهای مدلهای عکسهای فوری

*ماهرانه : فهرستهای مدلهای چند دوره ای

*عملی : فهرستهای مدلهای فهرست بندی شده چند دوره ای

تئـوری فهـرست کلاسیک :

دانشجویان بیش از ۴۰ سال مدلهای فهرست بندی را مطالعه می کنند که یک ادبیات گستـرده ای را ایجـاد می کنـد (پتـرسون  و سیلـور ۱۹۸۵) به طـور واضـح مـا نمی توانیم  در مورد وسعت و عمق این نتایج قضاوت کنیم۰ هنـوز بازبینـی  مختصر مدل فوقانی  که تقاضای گسترده ای را ایجاد کرده است عبـرت آمـوز و آگاهی دهنده می باشد.

( ونیستون ۱۹۹۴)مدل (v. q ) زمانی که فهرست محلول دوباره سفارش داده می شود در v و سفارش ذخیره مقداری با q مشخص می شود.

این مدل به طور نمونه برای تسریع حرکت محصولات که فهرست آنها به ثبت رسیده است به کار می رود.

عکس ۲) موضوع فهرست بندی در تقاضای غیر حتمی(در فایل پروژه وجود دارد)

استراتژی مدل در عکس شماره ۲ شرح داده شده است  یک مقدار معین از تقاضا ایجـاد شـده  است کـه بـا آشکـاری موضوع q ( کمیت ) محصول همـراه می شود برای سادگی ما فرض  می کنیم که + برای نشان دادن حتمیت و قطعی بودن شناخته شده است در چرخه های دیگر دو باره سفارش شده قبل از آنکه سفارش دریافت شود  تقاضـا منفـی  می شود احتمال اینکه این حوادث بوسیله مقدار امنیت ذخیره کنترل شود وجود دارد همان  طور که ما نشان داده ایم تقاضای منفی به عنوان یک فهرست پیشین که باید با حوادث  ذخیـره  و دوبـاره عمل  شده پـر شود مـورد تهدید قرار می گیرد .

جلوگیری از عدم قطعیت در فهرست در زمان آشکار شده یعنی ضرورت لازم و تئوری  فهرست می باشد بـرای مصـرف کننده محصولات فهرست ذخیره ها ممکن است منجـر عـدم  رضایت مصرف کننده یا کساد فروش شود برای فهرست قسمتهای اصلی برای  ابزارهای  ماشینی چار چوب اصلی کامپیوتر ها و هواپیماهای تجاری فهرست ذخایر مکن است باعث تجهیزات کم زمان شود .

شرط لازم برای امنیت ذخیره محصول آشکار از سوی انتخاب سفارش دوباره r=r  در عکس ۱ که بنفع و میل کارخانه باشد مشخص شده است .

سرعت انجام سفارش = احتمال تقاضا در زمان مرجع – ۱

امنیت ذخیره = تقاضای انتظار رفته در زمان مرجع – r

با فرض اینکه تقاضا بطور طبیعی توزیع شده است این مقـادیر بـرای تقاضـای انتظار رفته  ثابت در عکس شماره ۳ نشان داده شده است این یک عملکرد افزایش از تنوع تقاضا است زیرا تنوع و تفاوت زیاد به پراکندگی گسترده تر منحنی زنگ شکل دلالت دارد بنابراین منجر به مقادیر بیشتر برایrو امنیت ذخیره میشود.

عکس ۳) چگالی طبیعی عملکرد تقاضا (در فایل پروژه وجود دارد)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت زنجیره تامین موجودی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرفروش ترین ها

محصولات مرتبط

شما اینجا هستید :