بفرست برای دوستات :

مقدمه:

مجموعه علوم دامي در برگيرنده تخصص هاي متنوعي است كه اين تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نياز از دو جنبه موضوعي و كاربردي قابل طرح و بررسي است. از جنبه موضوعي عناوين تخصصي تغذيه دام ، اصلاح نژاد ، فيزيولوژي ، اقتصاد دامپروري ، فرآورده هاي دامي … از مهمترين تخصص هايي است كه در سطوح عالي دامپروري مطرح بوده و از جنبه كاربردي نيز پرورش گاو و گاوميش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترين عناوين قابل طرح مي باشد.
انشعاب عنوان كلي امور دام (دامپروري ) در تخصص هاي فوق الذكر از هر يك از جنبه هاي موضوعي و با كاربردي مي تواند زمينه هاي لازم را براي رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نيروهاي آموزش ديده در زمان ورود به كار گردد .

با توحه به عملكرد مورد انتظار از كاردان براي ارائه خدمات مشخص در زمينه هاي مختلف اجرايي ، تخصصي نمودن آموزشها در اين مقطع ضمن افزايش كارآيي افراد آموزش ديده در زمينه خاص آموزشي از اتلاف زمان براي احراز شرايط لازم در جهت وظايف محوله جلوگيري خواهد نمود.
در همين ارتباط به لحاظ نوع وظايف تعيين شده براي فارغ التحصيلان اين مقطع آموزشي و لزوم توجه بيشتر به جنبه هاي كاربردي ، تقسيم بندي تخصص هاي مورد نياز در مقطع كارداني را اجتناب ناپذير ساخته است.
روند بررسي و تهيه برنامه :
برنامه تكنولوژي پرورش طيور به طور مشترك توسط كارشناسان معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي و كارشناسان آموزش كشاورزي وزارت آموزش و پرورش تهيه و تدوين گرديده است و روند بررسي و تهيه آن به شرح ذيل مي باشد.
با توجه به تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروري و گستردگي روز افزون آن و به لحاظ اختلاف نسبتا زياد گرايشهاي مختلف قابل طرح در آن ، امكان جمع بندي كليه تخصص ها و تامين نياز اين بخش تحت عنوان مجموعه اي واحد بنام دامپروري وجود ندارد .
لذا به منظور پوشش دادن نيازها ي كليه زير بخشهاي دامپروري و با استناد به نظرات مسئولين اجرايي امور دام كشور تفكيك عنوان كلي دامپروري در گرايشهاي پرورش گاو گاوميش ، پرورش گوسفند و بز ، پرورش طيور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران اين صنعت در بخشهاي مختلف آموزشي ، تحقيقاتي و توليد كنندگان، تفكيك عنوان كلي دامپروري در عناوين تخصصي تر مورد تاييد قرار گرفت.
در اين ميان با توجه به مشاغل موجود و قابل طرح ، تكنولوژي پرورش طيور بعنوان يك گرايش تخصصي مطرح گرديد تا زمينه لازم را جهت رشد و شكوفايي اين بخش از صنعت دامپروري فراهم آورد.
مراحل تدوين برنامه
الف)تعيين مشاغل موجود و نيازمنديهاي شغلي
ب)تعيين دانش و مهارتهاي مورد نياز كار و پاره كارهاي هر يك از مشاغل براساس دستور العمل كلي تدوين برنامه هاي آموزشي دو ره هاي كارداني و كارشناسي علمي – كاربردي
ج‌) تعيين دروس و محتواي آموزشي براساس دانش و مهارتهاي مورد نياز هر يك از مشاغل
د)تعيين ريز محتواي آموزشي براساس نظام آموزشهاي كارداني در بخش كشاورزي از آموزشهاي علمي – كاربردي
ه)رعايت اصول و مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي (دستورالعمل كلي تدوين برنام هاي آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي علمي – كاربردي و نظام آموزشهاي كارداني در بخش كشاورزي و آموزشهاي علمي – كاربردي )
تعريف و هدف دوره :
اين دوره بعد از دوره هاي آموزشي بلند مدت كارداني علمي – كاربردي با هدف تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه پرورش طيور مي باشد تا ضمن اشاعه فرهنگ نوين پرورش طيور امكان رشد و توسعه اين بخشها از صنعت دامپروري را فراهم آورد.
اهميت و ضرورت دوره :
واحدهاي پرورش طيور در كشور با سرعت روز افزون در حال توسعه مي باشند اين بخش از صنعت دامپروري نقش قابل توجهي در تامين مواد پروتئيني جامعه دارد و به لحاظ فقدان نيروهاي كارآمد اجرايي اغلب اين واحدها از بازده اقتصادي كافي برخوردار نمي باشند. لذا تربيت نيروهاي كاردان با تخصص پرورش طيور مي تواند نقش موثري در ارتقای فعاليتهاي اين بخش از صنعت دامپروري داشته باشد.

 

سطوح رشته:

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1اروميه
2اصفهان
3اهواز
4باهنرکرمان
5بیرجند
6تبریز
7تهران
8رشت
9زابل
10شهرکرد
11شیراز
12گرگان
13مشهد
14کرمانشاه
15یاسوج

دروس رشته:

رديفنام درس
1فارسي
2آمار و طرح آزمايشات مقدماتي
3ابزار ماشين آلات پرورش طيور
4اخلاق و تربيت اسلامي
5اصول پرورش مرغ مادر
6اصول پيشگيري و بهداشت طيور
7اصول سرپرستي واحدهاي پرورش طيور
8بيماريهاي طيور
9پرورش اردك ، غاز
10پرورش بوقلمون
11پرورش پرندگان كوچك و زينتي
12پرورش توام اردك و ماهيان گرم آبي
13پرورش مرغ تخم گذار
14پرورش مرغ گوشتي
15تربيت بدني
16ترويج و آموزش دامپروري و منابع طبيعي
17تغذيه طيور
18جامعه شناسي روستايي
19جوجه كشي
20رياضيات
21زبان خارجي
22زبان فني
23ژنتيك و اصلاح نژاد مقدماتي
24شناخت داروهاي دامي
25شيمي
26صنايع تبديلي طيور
27فيزيک
28معارف اسلامي 1
29مقدمه اي بر اقتصاد و بازار يابي محصولات طيور
30کارآموزي
31کاربرد کامپيوتر

صنعت و بازار کار:

نقش و توانايي فارغ التحصيلان :
الف)ارائه و انتقال اطلاعات و دستورالعملها و روشهاي مورد تاكيد كارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملياتي مربوطه
ب)بررسي مقدماتي نيازهاي محلي و منطقه اي در زمينه پرورش طيور به منظو ر عرضه خدمات متناسب
ج)كاربرد صحيح وسايل ، تجهيزات و نهاده هاي توليدي و تشخيص عيوب و رفع آنها با توجه به حيطه تخصصي مربوطه
د)تنظيم و تهيه گزارشات روزانه
ه)نظارت بر اعمال بهداشت كار و محيط زيست
و)سرپرستي و اداره واحدهاي پرورشي طيور گوشتي و تخم گذار و انجام امور مربوطه
عناوين مشاغل در نظر گرفته شده جهت طراحي دوره
الف)پرورش دهنده مرغ تخم گذار
ب)پرورش دهنده مرغ گوشتي
ج)پرورش دهنده بوقلمون
د)پرورش دهنده اردك و غاز
ه)متصدي جوجه كشي
و)متصدي سالن پرورش مرغ مادر
عناوين مشاغل فارغ التحصيلان بعد از طي دوره :
الف) سرپرست واحد پرورش مرغ تخم گذار
ب)سرپرست واحد پرورش مرغ گوشتي
ج)سرپرست واحد هاي پرورشي ماكيان
د)سرپرستي موسسات جوجه كشي
ه) متصدي تهيه خوراك طيور
و)متصدي راه اندازي، تعمير و سرويس ماشينهاي پرورش طيور
ر)سرپرست سالن واحدهاي پرورش مرغ مادر

 

 

منبع:شبکه رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *