آموزش جاوا اسکریپت

ریاضی در جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

در این قسمت از آموزش جاوا اسکریپت به معرفی توابع ریاضی در جاوا اسکریپت می پردازیم.

جاوا اسکریپت هم مانند دیگر زبان های برنامه نویسی امکانات و توابعی برای اعمال ریاضی دارد که به شما امکان می دهد کارهای ریاضی را بر روی اعداد انجام دهید.


مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.round

Math.round(x) مقدار x را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.pow

Math.pow(x, y) مقدار ( x به توان y ) را محاسبه می کند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.sqrt

Math.sqrt(x) جذر x را محاسبه می کند:

مثال

خودتان آزمایش کنید


()Math.abs

Math.abs(x) مقدار مطلق (مثبت) x را برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.ceil

Math.ceil(x) مقدار x را به اولین عدد صحیح بزرگتر از خودش برمی گرداند :

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.floor

Math.floor(x) مقدار x را به اولین عدد صحیح کوچکتر از خودش برمی گرداند :

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.sin

Math.sin(x) سینوس زاویه x (برحسب رادیان) را نشان می دهد که همیشه مقداری بین ۱- تا ۱ است.

اگر می خواهید به جای رادیان از درجه استفاده کنید ، باید درجه ها را به رادیان تبدیل کنید:

زاویه بر حسب رادیان = ۱۸۰ / ( عدد پی PI * زاویه به درجه )

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.cos

Math.cos(x) کُسینوس زاویه x (برحسب رادیان) را نشان می دهد که همیشه مقداری بین ۱- تا ۱ است.

اگر می خواهید به جای رادیان از درجه استفاده کنید ، باید درجه ها را به رادیان تبدیل کنید:

زاویه بر حسب رادیان = ۱۸۰ / ( عدد پی PI * زاویه به درجه )

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.min و ()Math.max

از Math.min() و Math.max() می توان برای یافتن کمترین یا بیشترین مقدار در لیستی از آرگومان ها استفاده کرد:

مثال

خودتان آزمایش کنید

مثال

خودتان آزمایش کنید

()Math.random

Math.random() عدد تصادفی را بین ۰ (بزرگتر و مساوی ۰) و ۱ (کوچکتر از ۱ و بجز خود ۱) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

در درس بعداطلاعات بیشتری در مورد Math.random() کسب خواهید کرد .


مقادیر ثابت ریاضی در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت ۸ ثابت ریاضی را فراهم می کند که در شیء Math قابل دسترسی هستند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

سازنده شیء Math در جاوا اسکریپت

برخلاف سایر اشیاء، شیء Math سازنده ندارد. متد ها و ویژگی ها ایستا هستند.

تمام توابع و خصوصیات (ثابت) می توانند بدون ایجاد یک شیء Math در ابتدا استفاده شوند.


توابع شیء Math در جاوا اسکریپت

تابعتوضیحات
abs(x)مقدار مطلق (مثبت) x را بر می گرداند
acos(x)مقدار معکوس کوسینوس x را برحسب رادیان بر می گرداند
acosh(x)مقدار معکوس کوسینوس هایپربولیک x را بر می گرداند
asin(x)مقدار معکوس سینوس x را برحسب رادیان بر می گرداند
asinh(x)مقدار معکوس سینوس هایپربولیک x را بر می گرداند
atan(x)مقدار معکوس تانژانت x را بصورت عددی بین PI/2- و PI/2 رادیان برمی گرداند
atan2(y, x)مقدار معکوس تانژانت مختصات داده شده را نسبت به محور مثبت x برمیگرداند.
atanh(x)مقدار معکوس تانژانت هایپربولیک x را بر می گرداند
cbrt(x)ریشه مکعب x را برمی گرداند
ceil(x)مقدار x را به اولین عدد صحیح بزرگتر از خودش برمی گرداند
cos(x)مقدار کسینوس x را بر می گرداند (x برحسب رادیان است)
cosh(x)مقدار کسینوس هایپربولیک x را بر می گرداند
exp(x)مقدار Ex را برمیگرداند
floor(x)مقدار x را به اولین عدد صحیح کوچکتر از خودش برمی گرداند
log(x)مقدار لگاریتم طبیعی x (بر پایه E) را بر می گرداند
max(x, y, z, …, n)مقدار بزرگترین عدد را برمی گرداند
min(x, y, z, …, n)مقدار کوچکترین عدد را برمی گرداند
pow(x, y)مقدار x به توان y را برمی گرداند
()randomیک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را برمیگرداند.
round(x)مقدار x را به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند
sin(x)مقدار سینوس x را بر می گرداند (x برحسب رادیان است)
sinh(x)مقدار سینوس هایپربولیک x را بر می گرداند
sqrt(x)جذر x را محاسبه می کند
tan(x)مقدار تانژانت x را محاسبه می کند
tanh(x)مقدار تانژانت هایپربولیک x را محاسبه می کند
trunc(x)قسمت صحیح عدد x را برمیگرداند

مرجع کامل کلاس ریاضی در جاوا اسکریپت

برای دریافت اطلاعات بیشتر، به مرجع کامل شیء ریاضی در جاوا اسکریپت ما بروید .

این مرجع شامل توضیحات و مثال هایی از کلیه خصوصیات و توابع ریاضی است.


منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *