آموزش جاوا اسکریپت

توابع دریافت تاریخ در جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

از توابع دریافت تاریخ در جاوا اسکریپت که در این درس از آموزش جاوا اسکریپت توضیح خواهیم داد، برای به دست آوردن اطلاعات از یک شی تاریخ استفاده می شود.

اطلاعات بدست آمده از شیء تاریخ، می تواند روز، ماه، سال، ساعت، دقیقه، ثانیه و… باشد. در جدول زیر، این توابع و توضیح آنها آمده است:

تابعتوضیحات
()getFullYearسال را به صورت یک عدد ۴ رقمی می دهد. (yyyy)
()getMonthماه را به صورت یک عدد در بازه (۱۱-۰) می دهد.
()getDateروز را به صورت یک عدد در بازه (۳۱-۱) می دهد.
()getHoursساعت را به صورت یک عدد در بازه (۲۳-۰) می دهد.
()getMinutesدقیقه را به صورت یک عدد در بازه (۵۹-۰) می دهد.
()getSecondsثانیه را به صورت یک عدد در بازه (۵۹-۰) می دهد.
()getMillisecondsمیلی ثانیه را به صورت یک عدد در بازه (۹۹۹-۰) می دهد
()getTimeزمان را (بر حسب میلی ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰) می دهد.
()getDayروز هفته را به صورت یک عدد در بازه (۶-۰) می دهد.
()Date.nowزمان را بر اساس استاندارد ECMAScript 5 می دهد.

تابع ()getTime

تابع getTime() زمان را برحسب میلی ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰ محاسبه کرده و برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع ()getFullYear

تابع getFullYear() سال تاریخ را به صورت یک عدد چهار رقمی برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید


تابع ()getMonth

تابع getMonth() ماه تاریخ را به صورت عددی در بازه (۱۱-۰) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

در جاوا اسکریپت ، ماه اول (ژانویه) ماه شماره ۰ است ، بنابراین دسامبر ماه شماره ۱۱ می شود.

می توانید از آرایه ای از اسامی ماه ها استفاده کنید و با استفاده از getMonth() در خروجی، نام ماه را برگردانید:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع ()getDate

تابع getDate() روز تاریخ را به صورت عددی در بازه (۳۱-۱) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع ()getHours

تابع getHours() ساعت یک تاریخ را به صورت عددی در بازه (۲۳-۰) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع ()getMinutes

تابع getMinutes() دقیقه های یک تاریخ را به عددی در بازه (۵۹-۰) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع ()getSeconds

تابعgetSeconds() ثانیه های یک تاریخ را به عددی در بازه (۵۹-۰) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع ()getMilliseconds

تابع getMilliseconds() میلی ثانیه های یک تاریخ را به صورت عددی در بازه (۹۹۹-۰) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

تابع ()getDay

تابع getDay() روز هفته یک تاریخ را به صورت عددی در بازه (۶-۰) برمی گرداند:

مثال

خودتان آزمایش کنید

در جاوا اسکریپت ، روز اول هفته (۰) به معنای “یکشنبه” است ، حتی اگر برخی از کشورهای جهان روز اول هفته را “دوشنبه” در نظر بگیرند.

می توانید از یک آرایه از نام روز های هفته استفاده کرده و با getDay() روز هفته را به صورت نام روز هفته برگردانید:

مثال

خودتان آزمایش کنید

توابع تاریخ UTC

توابع تاریخ UTC برای کار با تاریخ های UTC (تاریخ جهانی منطقه زمانی) استفاده می شود:

تابعتوضیحات
()getUTCDateمثل ()getDate است ولی تاریخ UTC را بر میگرداند
()getUTCDayمثل ()getDay است ولی روز UTC را بر میگرداند
()getUTCFullYearمثل ()getFullYear است ولی سال UTC را بر میگرداند
()getUTCHoursمثل ()getHours است ولی ساعت UTC را بر میگرداند
()getUTCMillisecondsمثل ()getMilliseconds است ولی میلی ثانیه های UTC را بر میگرداند
()getUTCMinutesمثل ()getMinutes است ولی دقیقه های UTC را بر میگرداند
()getUTCMonthمثل ()getMonth است ولی ماه UTC را بر میگرداند
()getUTCSecondsمثل ()getSeconds است ولی ثانیه های UTC را بر میگرداند

مرجع کامل تاریخ در جاوا اسکریپت

برای مرجع کامل تاریخ در جاوا اسکریپت ، به مرجع کامل تاریخ JavaScript مراجعه کنید .

این مرجع شامل توضیحات و نمونه هایی از تمام ویژگی ها و توابع تاریخ در جاوا اسکریپت است.


منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *