آموزش جاوا اسکریپت

حلقه for در جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

درس امروز آموزش جاوا اسکریپت در مورد حلقه for در جاوا اسکریپت می باشد. حلقه ها می توانند بارها و بارها یک بلوک کد را اجرا کنند. حلقه for به تعداد مشخص شده بلوک کد مربوط به خود را اجرا می کند.


حلقه ها در جاوا اسکریپت

اگر بخواهید بارها و بارها یک کد را، هر بار با یک مقدار متفاوت اجرا کنید ، حلقه ها مفید هستند.

معمولا از حلقه ها در هنگام کار با آرایه ها استفاده می شود:

به جای نوشتن:

می توانید بنویسید:

خودتان آزمایش کنید

انواع مختلف حلقه ها

جاوا اسکریپت انواع مختلفی از حلقه ها را پشتیبانی می کند:

  • حلقه for – چندین بار یک بلوک کد را اجرا کنید
  • حلقه for/in – بر روی خواص یک شی ، حلقه را اجرا می کند
  • حلقه for/of – بر روی مقادیر یک شیء قابل تکرار حلقه را اجرا می کند
  • حلقه while – تا زمانی که شرط مشخص شده صحیح است ، بلوک کد درون حلقه را اجرا میکند
  • حلقه do/while – همچنین تا زمانی که شرط مشخص شده صحیح است، بلوک کد درون حلقه را اجرا می کند با این تفاوت که ابتدا بلوک کد را اجرا می کند و بعد شرط را بررسی می کند.

حلقه For

نحو یا سینتکس حلقه for بصورت زیر است:

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
  // code block to be executed
}

عبارت 1 : قبل از اجرای بلوک کد (یک بار) اجرا می شود.

عبارت 2 : شرط اجرای بلوک کد را مشخص می کند.

عبارت 3 : پس از اجرای بلوک کد اجرا می شود (هر بار).

مثال

خودتان آزمایش کنید

از مثال بالا می توانید بخوانید:

عبارت 1 قبل از شروع حلقه، متغیر را تعیین می کند (var i = 0).

عبارت 2 شرط اجرای حلقه را مشخص می کند ( i باید کمتر از 5 باشد ).

عبارت 3 پس از هر بار اجرای کد بلوک در حلقه ، مقدار ( ++i ) را افزایش می دهد.عبارت 1

به طور معمول برای مقدار دهی اولیه متغیر مورد استفاده در حلقه از عبارت 1 استفاده خواهد شد (i = 0).

البته همیشه اینطور نیست و وجود عبارت 1 برای جاوا اسکریپت اهمیتی ندارد. عبارت 1 اختیاری است.

می توانید متغیر های زیادی (جدا شده با کاما) را در عبارت 1مقدار دهی کنید:

مثال

خودتان آزمایش کنید

و همچنین می توانید عبارت 1 را حذف کنید (مانند وقتی که مقادیر قبل از شروع حلقه تعریف شده اند):

مثال

خودتان آزمایش کنید

عبارت 2

غالباً از عبارت 2 برای ارزیابی وضعیت متغیر اولیه استفاده می شود.

البته همیشه اینطور نیست و وجود آن برای جاوا اسکریپت اهمیتی ندارد. عبارت 2 نیز اختیاری است.

اگر عبارت 2 درست باشد، حلقه دوباره تکرار می شود ، اگر نادرست باشد، حلقه پایان می یابد.

اگر عبارت 2 را فراموش کنید ، باید یک break در داخل حلقه ایجاد کنید. در غیر این صورت حلقه هرگز تمام نمی شود. با این کار مرورگر شما خراب می شود. در مورد break در درس بعدی این آموزش توضیح خواهیم داد.


عبارت 3

غالباً عبارت 3 مقدار متغیر اولیه را افزایش می دهد.

البته همیشه هم اینگونه نیست ،وارد کردن عبارت 3 در جاوا اسکریپت ضرورتی ندارد و عبارت 3 اختیاری است.

عبارت 3 می تواند هر کاری مانند افزایش منفی (–i) ، افزایش مثبت (i = i + 15) یا هر چیز دیگری را انجام دهد.

عبارت 3 نیز می تواند حذف شود (مانند وقتی که مقادیر خود را در داخل حلقه افزایش می دهید):

مثال

خودتان آزمایش کنید

حلقه For / In

حلقه for/in جاوا اسکریپت، بر روی ویژگیهای یک شی اجرا می شود:

مثال

خودتان آزمایش کنید

حلقه For / Of

حلقه for/of جاوا اسکریپت ، برروی مقادیر اشیاء قابل تکرار اجرا می شود.

حلقه for/of به شما امکان می دهد ساختارهای داده ای قابل تکرار مانند Arrays ، Strings ، Maps ، NodeLists و موارد دیگر را در حلقه استفاده کنید.

دستور حلقه for/of بصورت زیر نوشته می شود:

for (variable of iterable) {
// code block to be executed
}

variable – برای هر تکرار مقدار خاصیت بعدی به متغیر اختصاص می یابد. variable را می توان با نوع const، letو یا var تعریف نمود.

iterable – یک شیء که دارای ویژگی های قابل تکرار است.

حلقه زدن روی یک آرایه

مثال

خودتان آزمایش کنید

حلقه زدن روی یک رشته

مثال

خودتان آزمایش کنید

حلقه while

حلقه while و حلقه do/while در درس بعدی توضیح داده خواهد شد.


منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *