آموزش جاوا اسکریپت

مقایسه در جاوا اسکریپت و عملگر های منطقی

آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

درس امروز از سری آموزش های جاوا اسکریپت ، در مورد عملگر های منطقی در جاوا اسکریپت است.

یک عبارت منطقی، عبارتی است با مقدار درست یا نادرست. به عنوان مثال 5 بزرگتر از 3 است، یک عبارت منطقی است با مقدار درست و 5 کوچکتر از 3 است، نیز یک عبارت منطقی است اما با مقدار نادرست.

مقایسه و عملگرهای منطقی برای آزمایش true یا false استفاده می شوند.


عملگر های مقایسه ای

عملگرهای مقایسه ای در اصطلاحات منطقی برای تعیین برابری یا تفاوت بین متغیرها یا مقادیر استفاده می شوند.

با توجه به اینکه مقدار x = 5 است، در جدول زیر عملگرهای مقایسه ای توضیح داده شده اند:

عملگر توضیحات مقایسه نتایج امتحان کنید
== برابر است با x == 8 false امتحان کنید
x == 5 true امتحان کنید
x == "5" true امتحان کنید
=== برابری مقدار و برابری نوع x === 5 true امتحان کنید
x === "5" false امتحان کنید
!= نابرابر است با x != 8 true امتحان کنید
!== نابرابری مقدار یا نابرابری نوع x !== 5 false امتحان کنید
x !== "5" true امتحان کنید
x !== 8 true امتحان کنید
> بزرگتر است از x > 8 false امتحان کنید
< کوچکتر است از x < 8 true امتحان کنید
>= بزرگتر یا مساوی است با x >= 8 false امتحان کنید
<= کوچکتر یا مساوی است با x <= 8 true امتحان کنید


نحوه استفاده از عبارات منطقی

برای مقایسه مقادیر و انجام عملی براساس نتیجه بدست آمده، می توان از عملگرهای مقایسه ای استفاده کرد.

در درس بعد از مجموعه آموزش جاوا اسکریپت ، اطلاعات بیشتری در مورد استفاده از عبارات شرطی کسب خواهید کرد.


عملگرهای منطقی

از عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها یا مقادیر استفاده می شود.

با فرض اینکه x = 6 و y = 3 است ، جدول زیر عملگرهای منطقی را توضیح می دهد:

عملگر توضیحات مثال امتحان کنید
&& وَ (x < 10 && y > 1) is true امتحان کنید
|| یا (x == 5 || y == 5) is false امتحان کنید
! نقیض یا مخالف !(x == y) is true امتحان کنید

عملگر مشروط (سه گانه)

جاوا اسکریپت همچنین دارای یک عملگر شرطی است که براساس برخی شرایط یک مقدار را به متغیر اختصاص می دهد.

نحو یا سینتکس عملگر مشروط

variablename = (condition) ? value1 : value2 

مثال

خودتان آزمایش کنید

اگر سن متغیر مقدار زیر ۱۸ باشد ، مقدار متغیر voteable "خیلی جوان" خواهد بود ، در غیر این صورت مقدار voteable "در سن قانونی" خواهد بود.


مقایسه انواع مختلف

مقایسه داده هایی از انواع مختلف ممکن است نتایج غیر منتظره ای به بار آورد.

هنگام مقایسه یک رشته با یک عدد ، جاوا اسکریپت هنگام انجام مقایسه ، رشته را به یک عدد تبدیل می کند. یک رشته خالی به ۰ تبدیل می شود و یک رشته غیر عددی به NaN ، که همیشه نتیجه false می شود.

نمونه نتیجه امتحان کنید
2 < 12 true امتحان کنید
2 < "12" true امتحان کنید
2 < "John" false امتحان کنید
2 > "John" false امتحان کنید
2 == "John" false امتحان کنید
"2" < "12" false امتحان کنید
"2" > "12" true امتحان کنید
"2" == "12" false امتحان کنید

هنگام مقایسه دو رشته ، "2" از "12" بیشتر خواهد بود ، زیرا (بر اساس الفبا) 1 از 2 کمتر است و چون عبارت "12" با 1 شروع شده است بنابراین رشته "2" از "12" بزرگتر خواهد بود.

برای حصول نتیجه مناسب ، متغیرها باید قبل از مقایسه به نوع مناسب تبدیل شوند:

خودتان آزمایش کنید

منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *