آموزش جاوا اسکریپت

عملگر های انتساب در جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت از مبتدی تا حرفه ای

در این درس از آموزش جاوا اسکریپت به توضیح عملگر های انتساب می پردازیم. عملگر های انتساب به عملگر هایی گفته می شود که عمل انتساب را بعد از یک عمل ریاضی یا منطقی یا بیتی انجام می دهند.

بعبارتی عملگرهای انتسابی، دو عمل محاسبات و انتساب نتیجه را پشت سرهم انجام می دهند.

بطور کلی عملگر های انتسابی، مقادیر را به متغیر های جاوا اسکریپت نسبت می دهند.

عملگرمثالمانند
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y
<<=x <<= yx = x << y
>>=x >>= yx = x >> y
>>>=x >>>= yx = x >>> y
&=x &= yx = x & y
^=x ^= yx = x ^ y
|=x |= yx = x | y
**=x **= yx = x ** y

عملگر **= بصورت آزمایشی در ECMAScript 2016 – ES7 آمده است. از آن استفاده نکنید زیرا ممکن است مرورگر ها آن را پشتیبانی نکنند.


نمونه هایی از عمل انتساب

عملگر انتسابی = یک مقدار را به یک متغیر انتساب می دهد.

انتساب

خودتان آزمایش کنید

عملگر انتسابی += مقدار یا متغیر سمت راست خود را به متغیر سمت چپ خود اضافه میکند.

انتساب

خودتان آزمایش کنید

عملگر انتسابی -= مقدار یا متغیر سمت راست خود را از متغیر سمت چپ خود کم میکند.

انتساب

خودتان آزمایش کنید

عملگر انتسابی *= مقدار یا متغیر سمت راست خود را در متغیر سمت چپ خود ضرب میکند و نتیجه را به متغیر سمت چپ اختصاص می دهد.

انتساب

خودتان آزمایش کنید

عملگر انتسابی /= متغیر سمت چپ خود را بر مقدار یا متغیر سمت راست خود تقسیم میکند و نتیجه را به متغیر سمت چپ اختصاص می دهد.

انتساب

خودتان آزمایش کنید

عملگر انتسابی %= باقیمانده تقسیم متغیر سمت چپ بر مقدار یا متغیر سمت راست را به متغیر سمت چپ اختصاص می دهد.

انتساب

خودتان آزمایش کنید


منبع : W3Schools.com


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *