مشخصات محصول :

بفرست برای دوستات :
تصویر طرح توجیهی تولید فرغون

طرح توجیهی تولید فرغون به‌ منظور بررسی‌ چگونگی‌ تولید فرغون و همچنین‌ برآورد نیازهای‌ سرمایه‌ای‌ این‌ طرح‌ آماده گشته است که می تواند نظر کارآفرینان و تولید کنندگان گرامی را به خود جلب نماید.

مشخصات کلی طرح توجیهی تولید فرغون

 • سال تهیه طرح : 1386
 • ظرفیت‌ تولید سالیانه‌ : ۶۶,۰۰۰
 • تعداد شیفت‌ کاری‌ : ۱ شیفت‌ در شبانه‌ روز
 • مساحت‌ زمین‌ مورد نیاز : ۱,۳۰۰ متر مربع‌
 • سطح‌ زیر بنای‌ ساختمان‌ : ۳۷۹ متر مربع‌
 • سرمایه‌ ثابت :‌ 496,674,342 ریال‌
 • سرمایه‌ در گردش‌ : 65,322,100 ریال‌
 • سرمایه‌ کل :‌ 1,908,968,681ریال‌
 • قیمت‌ تمام‌ شده‌ محصول :‌ 1,974,143 ریال‌
 • قیمت‌ فروش‌ محصول :‌ 2,532,386 ریال‌
 • درصد نقطه‌ سر به‌ سر : ۴۸ درصد
 • میزان‌ ساعات‌ کار : ۸ ساعت‌ در روز
 • تعداد پرسنل‌ : ۱۰ نفر
 • تعداد روز کاری‌ در سال‌ : 275 روز

 

فهرست مطالب طرح توجیهی تولید فرغون

 • پیشگفتار
 • فصل‌ اول‌: کلیات‌ و سوابق‌
 • معرفی‌ اجمالی‌ پروژه‌
 • معرفی‌ محصول‌
 • کاربرد محصول‌
 • فصل‌ دوم‌: طراحی‌ تولید
 • فرآیند تولید فرغون
 • نمودار فرآیند تولید
 • ابزار و ماشین‌ آلات‌ مورد نیاز و منابع‌ تأمین‌ آن‌
 • ابزار و ماشین‌ آلات‌ مورد نیاز و منابع‌ تأمین‌ آن‌
 • طرح‌ استقرار ماشین‌ آلات‌
 • مواد اولیه‌ و منابع‌ تأمین‌ آنها
 • ظرفیت‌ تولید فرغون
 • برنامه‌ زمانبندی‌ طرح‌
 • جابجایی‌ و محل‌ طرح‌
 • فصل‌ سوم: نیروی‌ انسانی
 • نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز
 • شرح‌ وظایف‌ پرسنل‌
 • حقوق و دستمزد
 • سازماندهی‌ نیروی‌ انسانی‌
 • فصل‌ چهارم: زمین‌ و ساختمان های‌ مورد نیاز
 • زمین‌
 • ساختمان‌ واحد تولید
 • ساختمان‌ واحد خدمات‌ و پشتیبانی‌
 • ساختمان‌ اداری‌
 • پلان‌ طرح‌
 • فصل‌ پنجم‌: انرژی‌ و تأسیسات‌
 • انرژی‌ برق
 • انرژی‌ آب‌
 • انرژی‌ سوخت‌
 • ارتباطات‌
 • تأسیسات‌ حرارتی‌
 • تأسیسات‌ برودتی‌
 • تهویه‌
 • فصل‌ ششم‌: محاسبات‌ مالی‌ طرح
 • سرمایه‌ کل‌ طرح‌ و منابع‌ تأمین‌ آن‌
 • سرمایه‌ ثابت‌ طرح‌
 • سرمایه‌ در گردش‌ طرح‌
 • هزینه‌های‌ تولید سالیانه‌
 • هزینه‌های‌ ثابت‌ و متغیر تولید
 • محاسبه‌ نقطه‌ سر به‌ سر
 • محاسبه‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌
 • محاسبه‌ قیمت‌ فروش‌ محصول‌
 • محاسبه‌ سود ناخالص‌ تولید
 • محاسبه‌ سود ناخالص‌
 • دوره‌ برگشت‌ سرمایه‌
 • توجیه‌ اقتصادی‌ بودن‌ طرح‌
 • منابع‌ و مأخذ
 • جدول‌ شماره‌ (1 ـ 2) ابزار و ماشین‌ آلات‌ مورد نیاز
 • جدول‌ شماره‌ (2 ـ 2) مواد اولیه‌ و منابع‌ تأمین‌ آنها
 • جدول‌ شماره‌ (3 ـ 2) برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ طرح‌
 • جدول‌ شماره‌ (1 ـ 3) حقوق و دستمزد پرسنل‌
 • جدول‌ شماره‌ (1 ـ 4) هزینه‌های‌ آماده‌ سازی‌ زمین‌
 • جدول‌ شماره‌ (3 ـ 4) برآورد مساحت‌ سالن‌ تولید
 • جدول‌ شماره (4 ـ 4) ساختمان‌ امور اداری‌ و ساختمان‌ مدیریت‌
 • جدول‌ شماره (5 ـ 4) ساختمان‌ نگهبانی‌، بهداشتی‌، نهارخوری‌ و نماز خانه‌
 • جدول‌ شماره‌ (1 ـ 5) توان‌ برق مورد نیاز واحد تولید فرغون
 • جدول‌ شماره (2 ـ 5) توان‌ برق مورد نیاز قسمت های‌ مختلف‌ واحد
 • جدول‌ شماره‌ (3 ـ 5) هزینه‌ انرژی‌ سوخت‌
 • جدول‌ شماره‌ (4 ـ 5) هزینه‌ ارتباطات‌
 • جدول‌ شماره (5 ـ 5) تأسیسات‌ حرارتی‌
 • جدول‌ شماره‌ (6 ـ 5) تأسیسات‌ برودتی‌
 • جدول‌ شماره‌ (7 ـ 5) تهویه‌ سالن‌ تولید و ساختمان ها
 • جدول‌ شماره‌ (1 ـ 6) برآورد سرمایه‌ کل‌ و منابع‌ تأمین‌ آن‌
 • جدول‌ شماره (2 ـ 6) برآورد سرمایه‌ ثابت‌ طرح‌
 • جدول‌ شماره‌ (3 ـ 6) هزینه‌های‌ قبل‌ از بهره‌برداری‌
 • جدول‌ شماره‌ (4 ـ 6) برآورد سرمایه‌ در گردش‌ طرح‌
 • جدول‌ شماره‌ (5 ـ 6) هزینه‌های‌ تولید سالیانه‌
 • جدول‌ شماره‌ (6 ـ 6) هزینه‌ حقوق و دستمزد
 • جدول‌ شماره‌ (7 ـ 6) هزینه‌ انرژی ها
 • جدول‌ شماره‌ (6 ـ 6) هزینه‌ مواد اولیه‌
 • جدول‌ شماره‌ (6 ـ 6) هزینه‌ استهلاک‌
 • جدول‌ شماره‌ (7 ـ 6) هزینه‌ تعمیر و نگهداری‌
 • جدول‌ شماره‌ (10 ـ 6) هزینه‌های‌ ثابت‌ و متغیر
 • نمودار شماره (1 ـ 2) فرآیند تولید فرغون
 • نمودار شماره‌ (1 ـ 3) سازماندهی‌ نیروی‌ انسانی‌
 • نقشه‌ شماره‌ (1 ـ 4) پلان‌ طرح‌

 

در ادامه قسمت هایی از متن طرح توجیهی تولید فرغون آمده است:

معرفی‌ محصول

محصول تولیدی این طرح، فرغون می باشد. این محصول در امور ساختمان سازی جهت حمل و نقل مصالح ساختمانی کاربرد زیادی دارد.

کاربرد فرغون

محصول فرغون در کارهای تاسیسات و ساختمان سازی کاربرد دارد و گاهی هم در منازل برای جابجایی بعضی وسایل از آن استفاده می شود.

فرآیند تولید فرغون

مراحل مختلف فرآیند تولید فرغون را می‌توان‌ بشرح‌ زیر طراحی‌ و طبقه‌ بندی‌ و تشریح‌ نمود:

۱- جعبه: ورق نمره ۱ از انبار به کنار دستگاه منتقل شده به وسیله مسئول مربوطه به اندازه مورد نظر بریده می شود که با انتقال آن و قراردادن آن در زیر پرس ۳۱۵ تن ورق حالت جعبه به خود می گیرد که باید لبه های اضافی آن را به وسیله دستگاه مخصوص برش لبه بریده شده و در مرحله بعدی لبه های تیز آن گونه ای خم گردد که موقع برخورد با دست باعث آسیب آن نشود. جعبه فرغون بعد از پانچ آماده رنگ می شود لذا جهت رنگ آمیزی به قسمت رنگ هدایت و از آنجا به قسمت اولیه آماده مونتاژ منتقل می گردد.

۲- سینی: ورق نمره ۱ از انبار به کنار دستگاه گیوتین منتقل شده و به ابعاد سینی زیر جعبه بریده می شود و این ورق در زیر قالب سینی که به پرس ۳۱۵ یا ۱۵۰ تن بسته شده است، پانچ شده و حالت خود را یافته، سپس به قسمت رنگ و از آن جا به انبار مواد اولیه مونتاژ منتقل می شود.

۳- کپه رینگ: ورق نمره ۱.۵ از انبار به مسئول گیوتین داده می شود تا به اندازه مورد نظر بریده شود. ورق آمده در زیر قالب برش رینگ که بر روی پرس ۱۵۰ تن بسته می شود بریده شده و بعد از آن به وسیله پرس ۸۰ تن به حالت گرفته و پانچ می شود ضمنا جای والف به وسیله پرس ۴۵ تنی بر روی یکی از دو کپه رینگ ها ایجاد می شود و بعد از آن رینگ های آماده به قسمت رنگ و از آنجا به انبار مواد اولیه آماده مونتاژ منتقل می شود.

۴- شاسی: شاسی به قسمت های مختلف تقسیم شده که هر کدام جداگانه شرح داده می شود. چون این نوع شاسی با باز شدن پیچ و مهره که قسمت های مختلف فرغون را به هم متصل می کند از هم جدا شده و قابلیت بسته پیدا می کنند.

۵- پیش بند: (اتصال بالایی جلو جعبه تا شاسی که باعث افزایش مقاومت می گردد) لوله نمره ۳۲ به اندازه لازم بریده شده و با پانچ دو لبه آن به قسمت رنگ و سپس مونتاژ منتقل می شود.

۶- یاطاقان: (اتصال شافت به شاسی) ورق نمره ۱.۲۵ به اندازه لازم بریده پرس و پانچ می گردد و یا رنگ شدن به قسمت مونتاژ انتقال می یابد.

۷- لوله های مخصوص بلبرینگ: میلگرد به اندازه لازم بریده شده و بعد دو بلبرینگ دو طرف آن جاسازی می شود و به قسمت مونتاژ انتقال می یابد.

۸- مونتاژ: لاستیک چرخ، پیچ و مهره سردسته و برش به سالن مونتاژ منتقل شده و با دیگر قسمت ها بعد از مونتاژ و با زدن چرخ به انبار محصول تحویل داده می شود.


برای مطالعه ی سایر طرح های توجیهی مشابه ی «طرح توجیهی تولید فرغون»، می توانید بر روی کلمه ی طرح توجیهی کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *