مشخصات محصول :

بفرست برای دوستات :
سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

تعریف سازمان

سازمان گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای رسیدن به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری میکنند .

انواع سازمان

تولیدی : استفاده از مواد خام برای تولید کالا / کالاها معمولأ ملموس و محسوس هستند / مانند کارخانه کفش .
خدماتی : ارائه خدمات / فعالیت هایی از قبیل امور مالی و مشاوره .
انتفاعی : تشکیل با هدف کسب سود / یک یا چندین هزار صاحب سهام / مانند موسسه های تجاری .
غیر انتفاعی : با اهداف اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی ،‌سیاسی / مانند اتحایه های کارگری .
دولتی : کنترل توسط دولت .
خصوصی : توسط افراد یا بخش غیر دولتی .

عوامل مشترک سازمان ها                               وجه اختلاف سازمان ها

۱ـ هدف                                                                       ۱ـ نیروی انسانی
۲ـ برنامه                                                                      ۲ـ سرمایه گذاری
۳ـ منابع                                                                       ۳ـ تعداد اهداف
۴ـ مدیر                                                                        ۴ـ طریقه تشکیل سازمان

سازمان و محیط

هر سازمان دارای محیط داخلی و خارجی است
الف ـ محیط داخلی سازمان : احساسات ، عواطف ، ارزش ها ، اعتقادات و منافع کارکنان ، سهامدارن و هیئت مدیره را در بر میگیرد .
ب ـ محیط خارجی سازمان : به سازمان امکان می دهد تا با مواد اولیه دول و انوری اطلاعات و نیروی انسانی را دریافت و به کالا و خدمات و اطلاعات تبدیل کند .

ذینفعان

افراد و گروه هایی هستند که با پیگیری اهداف سازمانی بر سازمان تاُثیر مستقیم میگذارند .

الف‌ ـ ذینفعان خارجی : شامل اتحادیه ها ، عرضه کنندگان ، رقیبان ، مشتریان ، سازمان های دولتی و گروه های با منافع و غیره .
ب ـ ذینفعان داخلی : شامل کارکنان ، صاحبان سهام ، هیئت مدیره .
عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فناوری با تاُثیر غیر مستقیم بر سازمان اثر میگذارند.

تعریف مدیریت

الف ـ مجموعه وظایفی که رفتار و فعالیت های سازمان را در مسیر هدف تنظیم ، تصحیح ، تقویت و راهنمایی می کند .
ب ـ فرایند برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و نظارت برای رسیدن به هدف .
ج ـ فرایند دستیابی به هدفای سازمان با همکاری افراد .
د ـ هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران .

ویژگی مدیریت

مجموعه فرایندی از فعالیت های مستمر و مرتبط .
متمرکز بر تحقق اهداف سازمانی.
از طریق همکاری با افراد و استفاده از منلبع

انواع مدیران

مدیران عملیاتی : مستقیمأ مسئول تولید کالا و خدمات هستند .
مدیران میانی : گزارش مستقیم به مدیریت راه بالا / تبدیل راهبردها و خط مشی ارائه شده به هدهای ویژه .
مدیران وظیفه ای ( تخصصی) : سرپرستی کارکنان که دارای مهارت ویژه هستند .
مدیران عمومی : مسئول کلیه وظایف و فعالیت هایی که در یک سازمان انجام می شود / هماهنگی دو یا چند بخش .

مهارت های مورد نیاز مدیران

مهارت های ادراکی : توانایی هماهنگ و وحدت فعالیت های سازمان / توانایی تحلیل موقعیت / تعیین برنامه / تدوین برنامه / مخصوص مدیران عالی
مهارت های انسانی : امکان کارکردن با افراد و در کنار آنها / درک نیازها و انگیزه های افراد / مشارکت در تصمیم گیری / مخصوص مدیران عالی ، میانی و عملیاتی.
مهارت فنی : توانایی به کاربردن ابزار / مخصوص مدیران عملیاتی .

وظایف مدیر

۱ـ برنامه ریزی            ۲ـ سازماندهی        ۳ـ هدایت      ۴ـ نظارت   ۵ـ خلاقیت

تعریف نقش

الگوهای رفتاری مورد انتظار از هر فرد در یک واحد اجتماعی
رفتار مورد انتظار از شخصی که پستی را انتقال کرده.

انواع نقش

۱ـ نقش ارتباطی :
الف ـ تشریفاتی ب ـ رهبری ج ـ نقش رابط
۲ـ نقش اطلاعاتی :
الف ـ‌ارزیاب ب ـ توزیع کننده ج ـ سخنگو
۳ـ نقش تصمیم گیری :
الف ـ نوآوری ب ـ آشوب زدایی ج ـ تخصیص دهنده منابع د ـ‌ مذاکره کننده .

فصل( ۲ ) : سیر تحول اندیشه مدیریت

نظریه کلاسیک :

قدیمی ترین نظریه مدیرت و شامل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *