بفرست برای دوستات :

مقدمه:

رشته اي كه درك آن براي بسياري از شهرشينان دشوار است گر چه هر روز با محصولات لبني سر و كار دارند اما منشاء آن كمتر در ذهنشان نقش مي بندد .براي تامين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته دامپروري و به منظور نيل به خودكفايي در تهيه پروتئين حيواني مورد نياز لازم است كه متخصصيني تربيت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش و تجربيات خود توليد اقتصادي محصولات دامي را بطور علمي امكان پذير و از امكانات موجود كشور حداكثر استفاده را در جهت توليد اين محصولات نموده و در امور تحقيقات آموزش و برنامه ريزي دامپروري خدمت نمايند.

تعريف و هدف
مطالعه و بررسي در زمينه غذا و تغذيه دام ، اصلاح نژاد و بالابردن توليد اقتصادي با استفاده از اصول بهداشت و مديريت در پرورش دام و نگهداري محصولات دامي رشته اي از علوم كشاورزي را تشكيل ميدهد كه تحت عنوان دامپروري ناميده مي شود.
هدف از ايجاد دوره كارشناسي در رشته دامپروري تربيت افراديست كه بتوانند به عنوان كارشناس در زمينه هاي مختلف توليد ، برنامه ريزي منطقه اي و مطالعاتی و همچنين به صورت مربي در دبيرستانهاي كشاورزي و به عنوان مجري تحقيقات كشاورزي و يا به عنوان مدير و مجري واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي بخش كشاورزي منشا خدمت باشند.
طول دوره و شكل نظام :
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي مصوب ستاد انقلاب فرهنگي طول دوره كارشناسي دامپروري چهار سال است .
دانشجويان بطور متوسط قادر خواهند بود كه اين دوره را در مدت مذكور بگذرانند ، حداكثر مدت مجاز تحصيلات اين دوره شش سال است.
هر سال تحصيلي شامل دونيمسال ميباشد و در هر نيمسال 17 هفته كامل آموزشي وجود دارد.
نظام آموزشي اين دوره واحدي است و براي هر واحد درس نظري در هر نيمسال 17 ساعت آموزش كلاسيك در نظر گرفته شده است.
تعداد واحدهاي درسي :
تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي 146 واحد است به شرح زير :
– دروس عمومي 23واحد
– دروس پايه 33واحد
-دروس اصلي كشاورزي 37واحد
-دروسي تخصصي 53 واحد كه شامل 47واحد دروس تخصصي الزامي و 6 واحد دروس انتخابي است.
ضرورت و اهميت
برقراري رشته دامپروري براي تربيت كارشناساني است كه بتوانند در جهت افزايش توليد در هر واحد دامي و استفاده حداكثر از منابع بالقوه كشور موثر باشند. با توجه به تعداد زياد دام و طيوري كه در مملكت وجود دارد لازم است با برنامه ريزي صحيح و دقيق و با استفاده از دانش و تجربه كارشناسان رشته دامپروري هر چه بيشتر از دام و طيور كشور براي افزايش توليد از طرق كمي و كيفي استفاده بعمل آيد.
با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهميت تربيت افرادي كه بتوانند با بكارگرفتن دانش خود در زمينه علوم پايه ، دروس اصلي كشاورزي و دروس تخصصي رشته دامپروري در جهت رسيدن به هدف فوق الذكر اقدام نمايند، مشخص ميشود.

 

سطوح رشته:

رديفنام دانشگاهکاردانيکارشناسيارشددکترا
1آمورشکده کشاورزی کرج
2اروميه
3بوعلی سینا همدان
4بیرحند
5تبریز
6رازی کرمانشاه
7زابل
8زنجان
9شهرکرد
10شهیدباهنرکرمان
11شهیدچمران اهواز
12شیراز
13صنعتی اصفهان
14علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
15فردوسي مشهد
16گیلان
17مازندران
18مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین
19یاسوج

دروس رشته:

 

رديفنام درس
1آبياري عمومي
2آمار و احتمالات
3اخلاق و تربيت اسلامي
4اصلاح دام 1
5اصلاح دام 2
6اصول بهداشت دام
7اصول تبديل و نگهداري فرآورده‌هاي کشاورزي
8اصول ترويج و آموزش كشاورزي
9اقتصاد کشاورزي
10انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن از قرن سيزدهم
11اکولوژي
12بيماريهاي دام و طيور
13بيوشيمي عمومي
14پرورش زنبور عسل
15پرورش طيور
16پرورش گاو شيري
17پرورش گوسفند و بز
18تاريخ اسلام
19تربيت بدنی 1
20تشريح و فيزيولوژي دام
21تغذيه دام 1
22تغذيه دام 2
23تغذيه دام 3
24جانور شناسي
25حشره‌شناسي و دفع آفات
26خاک‌شناسي عمومي
27رياضيات عمومي
28زبان خارجي 1
29زبان خارجي 2
30زراعت عمومي
31زيست شناسي
32ژنتيک
33سمينار
34شيمي آلي
35شيمي عمومي
36طرح آزمايشهاي كشاورزي1
37عمليات کشاورزي
38فارسي 1
39فارسي 2
40فيزيولوژي توليد مثل
41فيزيک عمومي
42گياهشناسي 1(فيزيولوژي و تشريح )
43ماشين‌هاي کشاورزي
44متون اسلامي (آيات و احاديث)
45مديريت و حسابداري
46مرتع‌داري
47معارف اسلامي 1
48معارف اسلامي 2
49ميکروبيولوژي عمومي
50هوا و اقليم شناسي
51کارآموزي

صنعت و بازار کار:

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در موارد زير نقش و توانايي خود را ايفا نمايند:
– به عنوان مدير يا مجري واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي دامپروري
– به عنوان كارشناس متخصص و برنامه ريز در زمينه هاي مختلف دامپروري در واحدهاي اجرايي وزارت كشاورزي وزارت جهاد سازندگي و غيره .
– به عنوان مربي در دبيرستانهاي كشاورزي و مجري امور تحقيقات كشاورزي

 

 

منبع:شبکه رشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *