بفرست برای دوستات :

مقدمه:

بايد براي کمتر دانش آموز دبيرستان سوال باشد که موضوع رشته آمار چيست؟ نام گذاري بعضي از رشته ها به قدري واضح و آشکار است که با نام بردن از اسم آن توضيح کاملي از تمام رشته بدست مي آيد. رشته آمار روش هاي جديد و اصول اساسي آمارگيري را مورد بحث و مطالعه قرار مي دهد. از دوران دبستان که به اردو رفته ايد با اين کلمه که مي خواهيم آمار بگيريم همه جمع شوند آشنا شده ايد. آمار بيانگر کميت است براي برنامه ريزي کيفي و با کيفيت، امروزه نقش آمار در برنامه ريزي آنقدر مهم است که بسياري از امور متوقف مي شوند تا آمار آن بدست آيد.روش هاي آمارگيري متنوع و ارائه آن ها به صورت هاي متعددي گسترش يافته. در کشور ما آنچه رو به پيشرفت است توجه به آمار است و آنچه هنوز به آن دست نيافته ايم آمارهاي قطعي، واحد و قابل استناد است. به هر حال رشته آمار که مرکز جذب فارغ التحصيلانش مرکز آمار ايران است در حوزه هاي مختلف با فاکتورها و سوالات متفاوت نحوه آمارگيري علمي را آموزش مي دهد.

 

سطوح رشته:

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1آزاد- تهران
2آزاد- مشهد
3آزاد-اراک
4امام خمینی قزوین
5بابلسر
6بوشهر
7بیرحند
8تبریز
9تهران
10شهیدچمران اهواز
11شیراز
12صنعتی اصفهان
13علامه طباطبائی

دروس رشته:

 

رديفنام درس
1آزمايشگاه فيزيک پايه 1
2آزمايشگاه فيزيک پايه 2
3آشنايي با نظريه صنف شغلي
4آمار رياضي 1
5آمار رياضي 2
6آمار و احتمال
7آمار و نظريه اطلاع 1
8آناليز رياضي 1
9آناليز رياضي 2
10احتمال 1
11احتمال 2
12برنامه‌سازي پيشرفته
13پروژه کارشناسي
14تاريخ آمار و احتمال
15تحقيق عمليات
16تحليل داده‌ها
17توابع مختلط 1
18جبر خطي
19جبر خطي 1 براي آمار
20رگرسيون
21روشهاي آماري
22روشهاي پيشرفته آمار
23روشهاي چند متغيره پيوسته 2
24روشهاي چند متغيره گسسته 1
25روشهاي چند متغيري گسسته 1
26روشهاي دنباله‌اي
27روشهاي عددي
28روشهاي ناپارامتري
29روشهاي نمونه‌گيري 1
30روشهاي نمونه‌گيري 2
31رياضي عمومي 1
32رياضي عمومي 2
33زبان تخصصي
34سريهاي زماني 1
35سريهاي زماني 2
36شبيه‌سازي
37طرح آزمايشها 1
38طرح آزمايشهاي 2
39فرآيندهاي تصادفي 1
40فرآيندهاي تصادفي 2
41فيزيک پايه 1
42فيزيک پايه 2
43قابليت اعتماد
44مباحثي در آمار
45مباني اقتصاد
46مباني جامعه‌شناسي
47مباني جمعيت‌شناسي
48مباني رياضيات
49مباني کامپيوتر و برنامه‌نويسي
50محاسبات آماري 1
51محاسبات آماري 2
52معادلات ديفرانسيل
53نظريه بازيها
54کنترل کيفيت آماري 1

صنعت و بازار کار:

دانشجوياني که اين دوره آموزشي را طي مي‌کنند پس از فراغت از تحصيل توانايي‌هاي زير را دارند.
• کليه دروس آمار، احتمال، دوره رياضي متوسطه آموزش عمومي را تدريس نمايند.
• توانايي ادامه تحصيل را داشته و بتوانند با رعايت ديگر ضوابط گزينش وارد دوره کارشناسي ارشد و رشته‌هاي بالاتر تخصصي گردند.
• توانايي تجزيه و تحليل آماري مسائل اقتصادي و صنعتي را دارا ميباشند.
• در برنامه‌ريزي صحيح علمي و حل مسائل مربوط به آنها توانايي دارند.
• آمادگي براي برخورد با مسائل خاص آماري و حل مشکلات ناشي از آنها را دارا ميباشند.
اهميت اين دوره جهت تربيت افراد آزموده براي سازمانهايي از قبيل برنامه و بودجه مرکز ايران و مراکز صنعتي و پزشکي و غيره که در جهت استقلال اقتصادي و خود کفايي صنعتي جامعه اسلامي ضورت دارد بيش از پيش احساس مي‌شود.
تذکر:
تطبيق دانشجويان فعلي دوره کارشناسي آمار مي‌توانند با برنامه قبلي مانده واحدهاي درسي خود را بگذرانند و فارغ‌التحصيل شوند ولي اگر شوراي آموزشي موسسه مربوطه موافق باشند اين دانشجويان مي‌توانند توسط موسسه مربوطه دروس گذارنده خود را با برنامه جديد انطباق داده و بر طبق برنامه جديد ادامه تحصيل دهند.

 

 

 

منبع:شبکه رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *