بفرست برای دوستات :

 

آخرین زنگ، نمایش داشتیم. واحد اشنایی هنر با نمایش. استاد به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت 1 دقیقه فرصت دارید بادکنک های یکدیگر را بترکانید. هرکس بعد از 1 دقیقه بادکنکش را سالم تحویل داد، برنده است. مسابقه  شروع  و بعد از 1 دقیقه، من و 4 نفر دیگر با بادکنک سالم برنده شدیم.

استاد رو به دانشجویان کرد و گفت: من همین مسابقه را در کلاس دیگری بر پا کردم و همه کلاس برنده شدند زیرا هیچکس بادکنک دیگری را نترکاند، چرا که قرار بود بعد از 1 دقیقه هر کس بادکنکش سالم ماند، برنده باشد که این چنین هم شد.

نه تنها در این داستان بلکه کلا ما انسان ها باید بیاموزیم که در جامعه رقیب یکدیگر نیستیم. قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده. قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم؛ می توانیم با هم بخوریم، با هم رانندگی کنیم، با هم شاد باشیم. با هم، با هم …

منبع : hagheghat.persianblog.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *